Jaka metoda do jakiego uszkodzenia kości

Urazy ostrymi narzędziami, tnące, szarpane czy miażdżące należą do sporej grupy przypadków urgensowych spotykanych w ramach urazowej izby przyjęć. Ta grupa, która dotyczy jamy brzusznej czy klatki piersiowej, jest traktowana w sposób standardowy z wykorzystaniem do diagnostyki tomografii komputerowej. Istnieje jednak znaczna liczba w zależności od miesiąca często będąca w przewadze urazów kończyn, która diagnozowana jest głównie z wykorzystaniem aparatów rentgenowskich, a w której to grupie, nierzadko do opisu badania dochodzi z pominięciem samego radiologa. Żeby przybliżyć zagadnienie diagnostyki urazów tnąco-szarpanych postaram się na przykładach pokazać ogrom tragedii, z którą często nie mamy możliwości się spotkać w codziennej pracy radiologa.

Czego chce od metod obrazowych anestezjolog/traumatolog

Losy pacjenta przywiezionego do SOR po urazie wielonarządowym zależą w dużej mierze od sprawnej i skoordynowanej pracy „zespołu urazowego – trauma team”.

U pacjentów niestabilnych krążeniowo przyłóżkowa identyfikacja stanów zagrożenia życia i wdrożenie natychmiastowej pomocy opiera się głównie na rozpoznaniu klinicznym, lecz coraz większą rolę odgrywają nowe, przenośne technologie obrazowe.

Rosnąca rola technik obrazowych w postępowaniu z chorym po ciężkim urazie znajduje odzwierciedlenie w wytycznych ATLS (Advanced Trauma Life Support) oraz ETC (European Trauma Course). Dołączenie radiologa do zespołu urazowego i wyposażenie SOR w stanowiska diagnostyki obrazowej stanowią ważne czynniki optymalizujące postępowanie medyczne w urazach.