Badania prenatalne w MR

Prezentacja przedstawia sposób i główne wskazania do wykonania MR płodu, omawia przykłady tych najczęściej i tych sporadycznie diagnozowanych w badaniu MR wad płodu oraz obrazowanie przed i pooperacyjne w aspekcie open fetal surgery.