Program warsztatów

Szanowni Państwo.

Poniżej zamieszczamy program warsztatów. Chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że jest on na bieżąco aktualizowany i może ulec zmianom.

Pozdrawiamy serdecznie,
Organizator

Godzina Piątek, 5 kwietnia 2019
12:00-13:00 Lunch
13:00-13:15 Otwarcie
13:15-14:35 I Blok Wykładowy
Perry Frederick – Director Strategic Research Europe
GE Healthcare

Precision Health, Artificial Intelligence, and Radiology of the Future.
prof. dr hab. n. med. Monika Bekiesińska-Figatowska
Low back pain – czy tylko choroba kręgosłupa?
dr n. med. Edyta Maj
Pacjent z drgawkami – przyczyny mózgowe
dr n. med. Adam Zapaśnik
Na ile obrazowanie naczyń mózgowych jest w stanie wyjaśnić problem bólu głowy?
14:35-15:00 Przerwa
15:00-16:30 II Blok Wykładowy
dr hab. Elżbieta Czekajska–Chehab, prof. nadzw.
Chory z dusznością – codzienne wyzwanie dla radiologa
dr n. med. Katarzyna Błasińska
Pacjent z urazem klatki piersiowej – rola radiologa
dr n. med. Luiza Grzycka- Kowalczyk
Gorączka – wróg czy przyjaciel?- diagnostyka obrazowa u pacjentów
ze stanami gorączkowymi niewiadomego pochodzenia
dr hab. n. med. Grzegorz Staśkiewicz
Pacjent z nadciśnieniem płucnym – jaka jest rola radiologa?
16:20-16:30 Przerwa
16:30-17:30 I Blok Warsztatów
dr Waldemar Senczenko
mgr Jerzy Guzowski

Nowoczesne Metody Oceny Onkologicznej Okolic Jamy Brzusznej i Miednicy
Warszataty
prof. dr hab. n. med. Monika Bekiesińska-Figatowska
Warsztaty
dr n. med. Edyta Maj
Warsztaty
dr n. med. Adam Zapaśnik
Warsztaty
dr n. med. Katarzyna Błasińska
Warsztaty
dr hab. Elżbieta Czekajska- Chehab, prof. nadzw.
Warsztaty
dr n. med. Luiza Grzycka-Kowalczyk
Warsztaty
dr hab. n. med. Grzegorz Staśkiewicz
Warsztaty
17:30-17:40 Przerwa
17:40-18:40 II Blok Warsztatów
dr n. med. Katarzyna Błasińska
Warsztaty
dr hab. Elżbieta Czekajska-Chehab, prof. nadzw.
Warsztaty
dr n. med. Luiza Grzycka- Kowalczyk
Warsztaty
dr hab. n. med. Grzegorz Staśkiewicz
Warsztaty
dr Waldemar Senczenko
mgr Jerzy Guzowski

Nowoczesne Metody Oceny Onkologicznej Okolic Jamy Brzusznej i Miednicy
Warsztaty
dr n. med. Edyta Maj
Warsztaty
prof. dr hab. n. med. Monika Bekiesińska-Figatowska
Warsztaty
dr n. med. Adam Zapaśnik
Warsztaty
20:00 Uroczysta kolacja
Godzina Sobota, 6 kwietnia 2019
9:00-10:30 III Blok Wykładowy
prof. dr hab. n. med. Barbara Bobek Billewicz
Mózg – guz czy nie guz?
dr n. med. Piotr Palczewski
Diagnostyka obrazowa pacjenta z żółtaczką
dr n. med. Joanna Podgórska
Trudności diagnostyczne w onkologii: nietypowe przerzuty, obrazy zmian po leczeniu, powikłania terapii
prof. dr hab. n. med. Andrzej Cieszanowski
Przypadkowe znaleziska (incydentaloma) w jamie brzusznej i miednicy
10:20-10:30 Podziękowania
10:30-11:00 Przerwa
11:00-12:00 III Blok Warsztatów
prof. dr hab. n. med. Barbara Bobek-Billewicz
Warsztaty
prof. dr hab. n. med. Andrzej Cieszanowski
Warsztaty
dr n. med. Joanna Podgórska
Warsztaty
dr n. med. Piotr Palczewski
Warsztaty
prof. dr hab. n. med. Monika Bekiesińska-Figatowska
Warsztaty
dr n. med. Edyta Maj
Warsztaty
dr hab. Elżbieta Czekajska-Chehab, prof. nadzw.
Warsztaty
dr n. med. Luiza Grzycka-Kowalczyk
Warsztaty
12:00-12:15 Przerwa
12:15-13:30 IV Blok Warsztatów
prof. dr hab. n. med. Barbara Bobek-Billewicz
Warsztaty
prof. dr hab. n. med. Andrzej Cieszanowski
Warsztaty
dr n. med. Joanna Podgórska
Warsztaty
dr n. med. Piotr Palczewski
Warsztaty
dr n. med. Katarzyna Błasińska
Warsztaty
dr Waldemar Senczenko
mgr Jerzy Guzowski

Nowoczesne Metody Oceny Onkologicznej Okolic Jamy Brzusznej i Miednicy
Warsztaty
dr n. med. Adam Zapaśnik
Warsztaty
dr hab. n. med. Grzegorz Staśkiewicz
Warsztaty
13:15-14:30 Lunch
Koniec warsztatów