Program warsztatów

Szanowni Państwo.

Poniżej zamieszczamy program warsztatów. Chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że jest on na bieżąco aktualizowany i może ulec zmianom.

Pozdrawiamy serdecznie,
Organizator

Godzina Piątek, 5 kwietnia 2019
12:00-13:00 Lunch
13:00-13:15 Otwarcie
13:15-14:35 I Blok Wykładowy
Perry Frederick – Director Strategic Research Europe
GE Healthcare

Precision Health, Artificial Intelligence, and Radiology of the Future.
prof. dr hab. n. med. Monika Bekiesińska-Figatowska
Low back pain – czy tylko choroba kręgosłupa?
dr n. med. Edyta Maj
Pacjent z drgawkami – przyczyny mózgowe
dr n. med. Adam Zapaśnik
Na ile obrazowanie naczyń mózgowych jest w stanie wyjaśnić problem bólu głowy?
14:35-15:00 Przerwa
15:00-16:30 II Blok Wykładowy
dr hab. Elżbieta Czekajska–Chehab, prof. nadzw.
Chory z dusznością – codzienne wyzwanie dla radiologa
dr n. med. Katarzyna Błasińska-Przerwa
Pacjent z urazem klatki piersiowej – rola radiologa
dr n. med. Luiza Grzycka- Kowalczyk
Gorączka – wróg czy przyjaciel?- diagnostyka obrazowa u pacjentów
ze stanami gorączkowymi niewiadomego pochodzenia
dr hab. n. med. Grzegorz Staśkiewicz
Pacjent z nadciśnieniem płucnym – jaka jest rola radiologa?
16:20-16:30 Przerwa
16:30-17:30 I Blok Warsztatów
GE Healthcare
Warsztaty
prof. dr hab. n. med. Monika Bekiesińska-Figatowska
Warsztaty
dr n. med. Edyta Maj
Warsztaty
dr n. med. Adam Zapaśnik
Warsztaty
dr n. med. Katarzyna Błasińska-Przerwa
Warsztaty
dr hab. Elżbieta Czekajska- Chehab, prof. nadzw.
Warsztaty
dr n. med. Luiza Grzycka-Kowalczyk
Warsztaty
dr hab. n. med. Grzegorz Staśkiewicz
Warsztaty
17:30-17:40 Przerwa
17:40-18:40 II Blok Warsztatów
dr n. med. Katarzyna Błasińska
Warsztaty
dr hab. Elżbieta Czekajska-Chehab, prof. nadzw.
Warsztaty
dr n. med. Luiza Grzycka- Kowalczyk
Warsztaty
dr hab. n. med. Grzegorz Staśkiewicz
Warsztaty
GE Healthcare
Warsztaty
dr n. med. Edyta Maj
Warsztaty
prof. dr hab. n. med. Monika Bekiesińska-Figatowska
Warsztaty
dr n. med. Adam Zapaśnik
Warsztaty
20:00 Uroczysta kolacja
Godzina Sobota, 6 kwietnia 2019
9:00-10:30 III Blok Wykładowy
prof. dr hab. n. med. Barbara Bobek Billewicz
Mózg – guz czy nie guz?
prof. dr hab. n. med. Andrzej Cieszanowski
Przypadkowe znaleziska (incydentaloma) w jamie brzusznej i miednicy
dr n. med. Joanna Podgórska
Trudności diagnostyczne w onkologii: nietypowe przerzuty, obrazy zmian po leczeniu, powikłania terapii
dr n. med. Piotr Palczewski
Diagnostyka obrazowa pacjenta z żółtaczką
10:20-10:30 Podziękowania
10:30-11:00 Przerwa
11:00-12:00 III Blok Warsztatów
prof. dr hab. n. med. Barbara Bobek-Billewicz
Warsztaty
prof. dr hab. n. med. Andrzej Cieszanowski
Warsztaty
dr n. med. Joanna Podgórska
Warsztaty
dr n. med. Piotr Palczewski
Warsztaty
prof. dr hab. n. med. Monika Bekiesińska-Figatowska
Warsztaty
dr n. med. Edyta Maj
Warsztaty
dr hab. Elżbieta Czekajska-Chehab, prof. nadzw.
Warsztaty
dr n. med. Luiza Grzycka-Kowalczyk
Warsztaty
12:00-12:15 Przerwa
12:15-13:30 IV Blok Warsztatów
prof. dr hab. n. med. Barbara Bobek-Billewicz
Warsztaty
prof. dr hab. n. med. Andrzej Cieszanowski
Warsztaty
dr n. med. Joanna Podgórska
Warsztaty
dr n. med. Piotr Palczewski
Warsztaty
GE Healthcare
Warsztaty
dr n. med. Katarzyna Błasińska-Przerwa
Warsztaty
dr n. med. Adam Zapaśnik
Warsztaty
dr hab. n. med. Grzegorz Staśkiewicz
Warsztaty
13:15-14:30 Lunch
Koniec warsztatów