Patroni

prof. Andrzej Urbanik Prezes Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego
prof. Marek Sąsiadek Redaktor Naczelny Polish Journal of Radiology