Komitet naukowy

prof. Monika Bekiesińska–Figatowska Instytut Matki i Dziecka w Warszawie
dr n. med. Luiza Grzycka-Kowalczyk Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
prof. dr hab. n. med. Tadeusz Popiela Szpital Uniwersytecki w Krakowie
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Serafin Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza