Komitet naukowy

prof. Andrzej Cieszanowski Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
prof. Monika Bekiesińska–Figatowska Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie
prof. Elżbieta Czekajska–Chehab Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
dr Adam Zapaśnik Przewodniczący Sekcji TK i MR Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologii