Program warsztatów – 2017 r.

Szanowni Państwo.

Poniżej zamieszczamy program warsztatów. Chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że jest on na bieżąco aktualizowany i może ulec zmianom.

Pozdrawiamy serdecznie,
Zespół Warsztatów

PIĄTEK, 31 marca 2017
13:30-14:30 Obiad
14:30-14:35 Wystąpienie Prezesa Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego prof. dr hab. n. med. Andrzej Urbanik
14:35-14:40 Wystąpienie Przewodniczącego Sekcji TK i MR PLTR dr n. med. Adam Zapaśnik
14:40-14:45 Wystąpienie przedstawiciela GE Healthcare dyrektor Anna Kasprzak
14:45-15:15 Istotne aspekty obrazowania choroby małych naczyń w praktyce klinicznej prof. dr hab. n. med. Agata Majos
15:15-15:45 Wybrane neuroinfekcje – problemy diagnostyczne prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Tarasów
15:45-16:15 Patologie regionu głowy i szyi przechodzące przez podstawę czaszki dr hab. n. med. Agnieszka Trojanowska
16:15-16:35 Przerwa kawowa
16:35-17:20 Udar niedokrwienny widziany oczami radiologa i neurologa prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki
dr n. med. Grzegorz Witkowski
17:20-17:40 „Leczenie wewnątrznaczyniowe wczesnego udaru niedokrwiennego” prof. dr hab. n. med. Jan Baron
17:40-18:00 Zakrzepica żylna – święty Graal neurologów dr hab. n. med. Zbigniew Serafin
18:00-19:00 Zajęcia warsztatowe
19:30 Kolacja
SOBOTA, 1 kwietnia 2017
09:00-09:40 My most beautiful mistakes – przegląd przypadków dr hab. n. med. Joanna Bladowska
dr hab. n. med. Anna Zimny
09:40-09:55 Dłużej znaczy lepiej? Przydatność szybkiego protokołu badania MR mózgowia lek. med. Małgorzata Piwkowska
09:55-10:10 Syntetyczny MRI mózgu nowe techniki przyśpieszania dr inż. Waldemar Senczenko
10:10-10:40 Wariant normy a patologia w neuroradiologii dr n. med. Artur Grochowski
10:40-11:20 Diagnostyka obrazowa u chorych z padaczką lekooporną- pytania radiologa do klinicysty i klinicysty do
radiologa
dr n. med. Edyta Maj
prof. dr hab. n. med. Dariusz Jaskólski
11:20-11:40 Obecne miejsce CT przy dynamicznym rozwoju MRI Mateusz Rusiniak
11:40-12:00 Przerwa kawowa
12:00-12:30 Badania obrazowe w rozpoznowaniu śmierci mózgu dr n. med. Marcin Sawicki
12:30-13:00 Zmiany hiperintensywne w rdzeniu kręgowym – czy wszystkie wyglądają tak samo? prof. dr hab. n. med. Monika Bekiesińska-Figatowska
13:00-13:30 Urazy rdzenia kręgowego- teraźniejszość i przyszłość dr n. med Luiza Grzycka-Kowalczyk
13:30-14:00 Zastosowanie zaawansowanych aplikacji diagnostycznych zintegrowanych z systemem PACS w codziennej
praktyce klinicznej
Jarosław Dąbrowski
14:00-15:00 Obiad
15:00-15:20 Rola tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego w leczeniu tętniaków mózgu prof. dr hab. n. med. Małgorzata Szczerbo-Trojanowska
lek. med. Tomasz Roman
15:20-15:40 Badania MR i TK w kwalifikacji do wewnątrznaczyniowego leczenia ostrego udaru niedokrwiennego mózgu dr hab. n. med. Tadeusz Popiela
15:40-16:00 Badanie angio TK i angio MRI – jakie są oczekiwania neuroradiologa zabiegowego dr n. med. Adam Zapaśnik
16:00-16:20 „Geometria podziału tętnicy środkowej mózgu jako niezależny czynnik prognostyczny powstawania tętniaków. Numeryczna analiza w oparciu o badania CTA” lek. med. Jarosław Żyłkowski
16:20-16:40 Zwężenia tętnic wewnątrzczaszkowych – rozpoznawanie i leczenie wewnątrznaczyniowe prof. dr hab. n med. Tomasz Jargiełło
16:40-17:00 Przerwa kawowa
17:00-18:30 Zajęcia warsztatowe
19:30 Uroczysta kolacja
NIEDZIELA, 2 kwietnia 2017
09:30-09:50 Następna generacja w neuroobrazowaniu: PET MR, możliwości i wyzwania dr hab. n. med. Katarzyna Katulska
09:50-10:20 Radiochirurgia guzów mózgu prof. dr hab. n. med. Rafał Tarnawski
prof. dr hab. n. med. Barbara Bobek-Billewicz
10:20-10:40 Życie mózgu od poczęcia do śmierci w spektroskopii protonowej prof. dr hab. n. med. Andrzej Urbanik
10:40-10:55 Gadolinowe środki kontrastowe – najnowsze rekomendacje PRAC dr n. med. Jarosław Cieslicki
10:55-11:15 Przerwa kawowa
11:15-11:45 Trans-cranial MR-guided focused ultrasound: The future of non-invasive surgery is here Cesare Gagliardo MD
11:45-12:05 fMRI w diagnostyce – możliwości i ograniczenia dr inż. Weronika Dębowska
12:05-12:25 Rozwój technologii MR 7T w Lublinie dr hab. n. med. Radosław Pietura
12:25-12:35 Ultrawysokopolowy magnetyczny rezonans jądrowy 7T w Lublinie – aktualny stan badań, perspektywy dr hab. n. med. Radosław Rola
12:35-12:55 GE Health Cloud – rozwiązania w chmurze Sylwester Pawluk
12:55-13:30 Omówienie przypadków
13:30-13:45 Zamknięcie konferencji, podziękowania.
13.45-14:30 Obiad

Komitet naukowy – 2017 r.

Komitet naukowy

prof. dr hab. n. med. Monika Bekiesińska-Figatowska

prof. dr hab. n. med. Agata Majos

dr n. med. Adam Zapaśnik

Rada naukowa

Prof. dr hab. n. med. Marek Sąsiadek
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Urbanik
Prof. dr hab. n. med. Jan Baron
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki
Prof. dr hab. n. med. Marek Stajgis
Prof. dr hab. n. med. Olgierd Rowiński
Prof. dr hab. n. med. Ryszard Pacho

Słowo wstępne – 2017 r.

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,

to już trzynasta edycja Warsztatów Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego, która odbędzie się w dniach 31 marca – 2 kwietnia 2017 roku w Hotelu Narvil Conference&Spa, znajdującym się w Serocku koło Warszawy.

Wszystkie informacje dotyczące Warsztatów mogą Państwo znaleźć, klikając odpowiedni link w menu po lewej lub na górze strony.

Tegoroczna edycja pt. Neuroradiologia spróbuje odpowiedzieć na pytanie, jak zmieniła się diagnostyka obrazowa w tej dziedzinie; jak zmieniła się w porównaniu z naszą wiedzą i doświadczeniem, które mieliśmy 12 lat temu na Pierwszych Warsztatach Wielorzędowej Tomografii Komputerowej w Ciechocinku w 2005 roku.

Tak jak w poprzednich latach w charakterze wykładowców wystąpią Koledzy na co dzień zajmujący się diagnostyką metodami tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego, a część prezentacji przedstawią radiolodzy zabiegowi, wskazując na wagę informacji uzyskanych od diagnostów.

Zachęcamy do wzięcia udziału w dyskusji – wypowiedzi uczestników konferencji bardzo wiele wnoszą do omawianej problematyki i uzupełniają wiedzę przekazaną nam przez wykładowców o przypadki „z życia wzięte”.

Jak zwykle firma GE Healthcare wyposaży Salę Treningową w konsole robocze do opracowywania badań. Każdy z uczestników będzie mógł zapoznać się z badaniami tematycznie związanymi z przedstawionymi prezentacjami na sali wykładowej.

Do głosowania wykorzystamy system umożliwiający interakcję pomiędzy słuchaczami a wykładowcami.
Uczestnicy Warsztatów otrzymają certyfikat udziału i punkty edukacyjne.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Warsztatach zarówno doświadczonych, jak i początkujących radiologów.

dr n. med. Adam Zapaśnik
Przewodniczący Sekcji TK i MR
Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego

My most beautiful mistakes – prezentacja przypadków

Wykład ma na celu zaprezentowanie w formie interaktywnej przypadków klinicznych trudnych diagnostycznie z zakresu różnych obszarów neuroradiologii. Przedstawione zostaną przykłady badań, które sprawiły duże problemy diagnostyczne i zostały błędnie zinterpretowane. Analiza tych badań posłuży do omówienia przyczyn błędów interpretacyjnych, sposobów ich uniknięcia i wzbogacenia wiedzy na temat omawianych grup patologii. W wykładzie zaprezentowane zostaną przypadki zakrzepic żylnych, zapaleń wirusowych mózgu, różnych typów guzów mózgu, a także patologii okolicy siodła tureckiego oraz zmiany demielinizacyjne i inne patologie ośrodkowego układu nerwowego, w tym pozornie rzadkie. Dyskusji poddane będą zaawansowane techniki rezonansu magnetycznego oraz ich przydatność w diagnostyce różnicowej.

dr hab. n. med. Joanna Bladowska

Katedra Radiologii Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Zastępca Kierownika Zakładu Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

Ważniejsze daty i wydarzenia:

2001 – ukończenie studiów medycznych
2006 – doktorat
2009 – specjalizacja z radiologii i diagnostyki obrazowej
2015 – habilitacja oraz European Diploma in Neuroradiology (ukończony kurs i zdany egzamin)

76 publikacji pełnotekstowych (IF = 53), 109 doniesień zjazdowych
11 rozdziałów w podręcznikach (w tym 1 anglojęzyczny)

Najważniejsze nagrody:

  • Międzynarodowa Nagroda Europejskiego Towarzystwa Neuroradiologicznego za najlepsze publikacje w 2013 roku w dziedzinie neuroradiologii – ESNR Award in Honor of Prof. Hans Hacker, Frankfurt 2013.
  • Nagroda Fundacji Kościuszkowskiej (2015) za najwybitniejszą publikację z zakresu medycyny klinicznej ogłoszoną w naukowym czasopiśmie medycznym rangi światowej w języku angielskim w latach 2013-2014.

Wykładowca na licznych kursach z neuroradiologii w Polsce i okazjonalnie międzynarodowych (ESOR Asklepios Course Head and Neck, Serock 2017).

W chwilach wolnych: mama Justynki i Hani. Uwielbia góry oraz taniec (zwłaszcza zumbę).