Komitet naukowy – 2016 r.

Rada naukowa

prof. dr hab. n. med. Jan Baron

prof. dr hab. n. med. Ryszard Pacho

prof. dr hab. n. med. Olgierd Rowiński

prof. dr hab. n. med. Marek Sąsiadek

prof. dr hab. n. med. Marek Stajgis

prof. dr hab. n. med. Andrzej Urbanik

prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki

dr n. med. Adam Zapaśnik

Komitet organizacyjny

prof. dr hab. n. med. Andrzej Cieszanowski

dr n med. Wojciech Wawrzynek

dr n. med. Adam Zapaśnik

Program warsztatów – 2016 r.

Szanowni Państwo.

Poniżej zamieszczamy program warsztatów. Chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że jest on na bieżąco aktualizowany i może ulec zmianom.

Pozdrawiamy serdecznie,
Zespół Warsztatów TK

PIĄTEK, 15 kwietnia 2016
13:00-14:00 Obiad
14:00-14:10 Wystapienie przewodniczącego PLTR prof. dr hab. n med. Marek Sąsiadek
14:10-14:20 Wystąpienie przedstawiciela GE Anna Kasprzak
14:20-14:30 Wystąpienie Organizatorów dr n. med. Adam Zapaśnik, prof. dr hab. n. med. Andrzej Cieszanowski, dr n. med. Wojciech Wawrzynek
14:30-14:50 Mammografia spektralna w rozpoznawaniu, kwalifikacji do leczenia i odpowiedzi na leczenie raka piersi dr n. med. Katarzyna Steinhoff- Radwańska
14:50-15:10 Endometrioza pozajajnikowa w obrazie MR prof. dr hab. n med. Monika Bekiesińska- Figatowska
15:10-15:30 Ocena perfuzji przy użyciu techniki ASL dr hab. n. med. Zbigniew Serafin
15:30-15:50 Following the sun- czyli sytuacja prawna teleradiologii mec Wojciech Maczuch
15:50-16:10 Przerwa kawowa
16:10-16:30 Najnowsze trendy w obrazowaniu dyfuzyjnym narządów jamy brzusznej lek. Katarzyna Sułkowska & dr n. med. Piotr Palczewski
16:30-16:50 Narzędzia monitorowania poziomu stłuszczania wątroby o oparciu o technologię Ideal IQ dr Jarosław Maczuch
16:50-17:10 Kontrowersje dotyczące rozpoznawania HCC w TK i MR prof. dr hab. n. med. Andrzej Cieszanowski
17:10-17:30 Metody leczenia raka wątrobowo-komórkowego w radiologii zabiegowej dr n. med. Adam Zapaśnik
17:30-17:50 Nowe techniki MR- co oferują ? dr n. fiz. Waldemar Senczenko
17:50-18:30 Zajęcia warsztatowe
19:30 Kolacja
SOBOTA, 16 kwietnia 2016
09:30-09:50 Badania prenatalne w MR dr hab. n. med. Izabela Herman- Sucharska
09:50-10:10 Ocena świeżych urazów kręgosłupa w spektralnej tomografii komputerowej dr n. med. Wojciech Wawrzynek
10:10-10:30 Diagnostyka urazów miednicy prof. dr hab. n med. Ryszard Pacho
10:30-10:50 Zatorowość płucna a nowoczesne techniki rekonstrukcji dr n. med. Anna Korzonkiewicz
10:50-11:10 Przerwa kawowa
11:10-11:30 Spektroskopia na wysokich polach – postępy w neuroobrazowaniu prof. dr hab. n med. Jerzy Walecki & prof. dr hab. n med. Paweł Grieb
11:30-11:50 Środki kontrastowe – czy tylko bezpieczeństwo? prof. dr hab. n med. Urszula Grzesiakowska
11:50-12:10 Co nowego na SORze dr n. med. Luiza Grzycka- Kowalczyk
12:10-12:30 Tomosynteza w diagnostyce piersi dr n. med. Elżbieta Łuczyńska
12:30-12:50 Przerwa kawowa
12:50-13:10 Malformacje naczyniowe w MR dr hab. n. med. Katarzyna Katulska
13:10-13:30 Udary niedokrwienne mózgu, trombektomia mechaniczna dr n med Maciej Jaworski
13:30-13:50 Rola MR w procesie diagnostyki i leczenia raka gruczołu krokowego dr n med Józef Gancarz
13:50-14:10 Zastosowanie spektralnej tomografii komputerowej w codziennej praktyce klinicznej dr n. med. Maciej Guziński
14:10- 14:30 Podsumowanie warsztatów
14:30 Obiad

Słowo wstępne – 2016 r.

Koleżanki i Koledzy,

To już dwunasta edycja Warsztatów Tomografii Komputerowej, która odbędzie się w dniach 15-16 kwietnia 2016 roku (wyjątkowo warsztaty będą jedynie dwudniowe) w Centrum Konferencyjnym w Ossie znajdującym się kilkanaście kilometrów od Rawy Mazowieckiej.

Wszystkie te informacje mogą Państwo znaleźć, klikając odpowiedni link w menu po lewej stronie lub na górze strony.

Tegoroczna edycja spróbuje podpowiedzieć nam, jakie są „Nowe możliwości diagnostyki obrazowej” .

Tak jak w poprzednich latach w charakterze wykładowców wystąpią koledzy na co dzień zajmujący się tomografią komputerową i badaniem rezonansu magnetycznego, a część prezentacji przedstawią radiolodzy zabiegowi, wskazując wagę informacji uzyskanych od diagnostów. Zachęcamy do wzięcia udziału w dyskusji, wypowiedzi uczestników konferencji bardzo wiele wnoszą do omawianej problematyki i uzupełniają wiedzę przekazaną nam przez wykładowców o przypadki „z życia wzięte”.

Jak zwykle firma GE Healthcare wyposaży Salę Treningową w konsole robocze do opracowywania badań. Każdy z uczestników będzie mógł zapoznać się z badaniami tematycznie związanymi z przedstawionymi prezentacjami na sali wykładowej.

Do głosowania wykorzystamy system umożliwiający interakcję pomiędzy słuchaczami a wykładowcami.

Uczestnicy Warsztatów otrzymają certyfikat udziału i punkty edukacyjne.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Warsztatach zarówno doświadczonych, jak i początkujących radiologów.

dr n. med. Adam Zapaśnik
Przewodniczący Sekcji TK i MR
Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego

dr n. med. Anna Korzonkiewicz

Urodzona jakiś czas temu, ale znowu nie aż tak dawno. Mieszka w pięknym mieście Bielsko-Białej.

W 1997 r. ukończyła Śląską Akadamię Medyczną w Katowicach, a w 2003 uzyskała tutuł doktora nauk medycznych. 2 lata później została specjalistą radiologii i diagnostyki obrazowej.

Od 1998 pracuje w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej. Od 2000 r. w Pracowni TK NSZOZ „Diagnost-Med.” w Żywcu, a od 2002 również w Szpitalu św. Łukasza w Bielsku-Białej w Pracowni USG oraz MR.

Przynależy do tworzystw naukowych: PLTR oraz ESR. Jest współautorem 2 prac pełnotekstowych, a także współautorem i auotorem 3 streszczeń zjazdowych w formie prezentacji ustnych i plakatowych na zjazdach krajowych. Udziela wykładów na temat diagnostyki obrazowej, USG i MR na terenie całego kraju.