Słowo wstępne – 2015 r.

Koleżanki i Koledzy,

to już jedenasta edycja Warsztatów Tomografii Komputerowej, które odbędą się w dniach 12-14 czerwca 2015 roku w Centrum Konferencyjnym w Ossie, znajdującym się kilkanaście kilometrów od Rawy Mazowieckiej. Tegoroczne Warsztaty powracają do tematu diagnostyki obrazowej w onkologii, a szczególną uwagę poświęcimy ocenie odpowiedzi nowotworów na leczenie.

Diagnostyka onkologiczna to dla wszystkich radiologów dziedzina trudna i wymagająca ciągłego uaktualniania wiedzy. Wynika to z dynamicznego rozwoju metod leczenia onkologicznego (w tym radiologii zabiegowej), zmieniających się kryteriów kwalifikacji do programów lekowych i z ewolucji skal odpowiedzi na terapię. Wyzwaniem jest również współpraca z onkologami, którzy są niezwykle krytycznymi odbiorcami naszych wyników.

Tak jak w poprzednich latach, w charakterze wykładowców wystąpią koledzy na co dzień zajmujący się tomografią komputerową i badaniem rezonansu magnetycznego, a część prezentacji przedstawią znamienici klinicyści. Zachęcamy do wzięcia udziału w dyskusji, bowiem zawsze wypowiedzi uczestników konferencji bardzo wiele wnoszą do omawianej problematyki i uzupełniają wiedzę przekazaną nam przez wykładowców o przypadki „z życia wzięte”.

Jak zwykle firma GE Healthcare wyposaży Salę Treningową w konsole robocze do opracowywania badań TK i MR. Każdy z uczestników będzie mógł zapoznać się z przypadkami tematycznie związanymi z prezentacjami przedstawionymi na sali wykładowej. Wykorzystamy również system do głosowania umożliwiający interakcję pomiędzy słuchaczami a wykładowcami. Uczestnicy Warsztatów otrzymają certyfikat udziału i punkty edukacyjne.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Warsztatach zarówno doświadczonych, jak i początkujących radiologów.

dr n. med. Adam Zapaśnik
Przewodniczący Sekcji TK i MR
Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego

Komitet naukowy – 2015 r.

Rada naukowa

prof. dr hab. n. med. Jan Baron

prof. dr hab. n. med. Ryszard Pacho

prof. dr hab. n. med. Olgierd Rowiński

prof. dr hab. n. med. Marek Sąsiadek

prof. dr hab. n. med. Marek Stajgis

prof. dr hab. n. med. Andrzej Urbanik

prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki

dr n. med. Adam Zapaśnik

Komitet organizacyjny

dr n. med. Adam Zapaśnik

dr hab. n. med. Katarzyna Katulska

dr hab. n. med. Zbigniew Serafin

Program warsztatów – 2015 r.

Szanowni Państwo.

Poniżej zamieszczamy program warsztatów. Chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że jest on na bieżąco aktualizowany i może ulec zmianom.

Pozdrawiamy serdecznie,
Zespół Warsztatów TK

PIĄTEK, 12 czerwca 2015
13:00-14:30 Obiad
14:30-14:40 Wystąpienie przewodniczącego PLTR prof. dr hab. n. med. Marek Sąsiadek
14:40-14:50 Wystąpienie przedstawiciela GE Anna Kasprzak
14:50-15:00 Wystąpienie Organizatorów dr n. med. Adam Zapaśnik
SESJA I
15:00-15:20 Jak żyć? – Obrazowanie nowotworów ośrodkowego układu nerwowego prof. dr hab. n. med. Marek Sąsiadek
15:20-15:40 Badania układów receptorowych z zastosowaniem techniki PET w schorzeniach onkologicznych prof. dr hab. n. med. Leszek Królicki
15:40-16:00 Kryteria odpowiedzi na leczenie w przypadku guzów litych (RECIST, EASL, CHOI) perspektywy i horyzonty prof. dr hab. n. med. Urszula Grzesiakowska
16:00-16:20 Przerwa kawowa
SESJA II
16:20-16:40 Najczęstsze guzy tkanek miękkich w praktyce dr n. med. Małgorzata Marzec
16:40-17:00 Miejsce PET TK w aktualnych protokołach diagnostycznych w onkologii dziecięcej dr n. med. Katarzyna Lipka
17:00-17:20 Wrodzone nowotwory – diagnostyka płodu prof. dr hab. n. med. Monika Bekiesińska-Figatowska
17:20-17:40 Wieloenergetyczna Tomografia Komputerowa dr Brondani Giovanni
17:40-19:00 Zajęcia warsztatowe
19:00 Kolacja
SOBOTA, 13 czerwca 2015
SESJA I
09:00-09:20 RECIST – spojrzenie praktyczne dr n. med. Justyna Bieda
09:20-09:40 Typowe i nietypowe obrazy guzów wątroby w TK dr hab. n. med. Zbigniew Serafin
09:40-10:00 Trzustka – zmiana łagodna czy złośliwa. Kompendium diagnostyki różnicowej dr hab. n. med. Andrzej Cieszanowski
10:00-10:20 Uszkodzenie nerek przez środek kontrastowy – jak zmniejszyć ryzyko – punkt widzenia nefrologa dr hab. n. med. Przemysław Rutkowski
10:20-10:40 From Dose to Dose Management Tatiana Tofanciuc
10:40-11:00 Przerwa kawowa
SESJA II
11:00-11:20 Co nowego, co ważnego, co trudnego!
11:20-11:40 Jak rezonuje całe ciało? Zastosowanie WB-MRI w onkologii dr hab. n. med. Katarzyna Katulska
11:40-12:00 Inne spojrzenie na guzy kości dr n. med. Wojciech Wawrzynek
12:00-12:20 Którą metodę wybrać w obrazowaniu guzów odbytnicy dr n. med. Anna Hołdakowska
12:20-12:40 Diagnostyka MR raka gruczołu krokowego dr hab. n. med. Robert Chrzan
12:40-13:00 Najnowsze aparaty do diagnostyki MR Waldemar Senczenko
13:00-14:30 Obiad
SESJA III
14:30-14:50 Zmiany płucne związane z leczeniem onkologicznym dr n. med. Luiza Grzycka-Kowalczyk
14:50-15:10 LI-RADS – system standaryzacji opisów badań wątroby w TK i MR u pacjentów z podejrzeniem HCC prof. dr hab. n. med. Ryszard Pacho
15:10-15:30 Środki kontrastowe- co jeszcze warto wiedzieć? dr n. med. Bartosz Mruk
15:30-16:10 Omówienie przypadków dr hab. n med. Katarzyna Katulska,
dr hab. n med. Zbigniew Serafin,
dr n. med. Adam Zapaśnik
16:10-16:30 Przerwa kawowa
SESJA IV
16:30-16:50 Wartość oceny ilościowej w PET/CT prof. dr hab. n. med. Mirosław Dziuk
16:50-17:10 Wysoka jakość badania przy krótkim czasie akwizycji – nowa generacja PET – Discovery IQ Zbigniew Podgajny
17:10-17:30 Obrazowanie PET MR
17:30-17:50 PET-TK nie tylko glukoza dr n. med. Bogdan Małkowski
17:50-18:10 Onkologia głowy i szyi w TK i MR dr hab. n. med. Agnieszka Trojanowska
18:10-18:25 dr hab. n. med. Wojciech Wawrzynek
18:25-19:00 Zajęcia warsztatowe
20:00 Uroczysta kolacja
NIEDZIELA, 14 czerwca 2015
SESJA I
09:30-09:50 Chemoemobolizacje i radioembolizacja w chorobach nowotworowych wątroby dr n. med. Adam Zapaśnik
09:50-10:10 Planowanie diagnostyki i terapii mechanicznych bloków odpływu żółci z pozycji radiologa zabiegowego dr n. med. Paweł Skrzywanek
10:10-10:30 Możliwości i granice interwencji pod kontrolą TK prof. dr hab. n. med.Maciej Pech
10:30-10:50 Zabiegi pod Tomografią Komputerową dr n. med. Krzysztof Milczarek,
prof. dr hab. n. med. Olgierd Rowiński
10.50-11:10 Bezpieczeństwo radiologiczne w czasie wykonywania zabiegów interwencyjnych Jerzy Kowski
11:10-11:25 Przerwa kawowa
SESJA II
11:25-11:45 Termoablacja w schorzeniach nowotworowych wątroby dr n. med. Dariusz Zadrożny
11:45-12:05 Podstawy anatomi naczyń wątroby dr n. med. Bartosz Baścik
12:05-12:25 Ocena tomograficzna implantowalnych urządzeń medycznych (porty, cewniki, filtry i materiały
embolizacyjne) po zabiegach chirurgicznych i radiologii zabiegowej.
dr n. med. Mikołaj Wojtaszek,
prof. dr hab. n. med. Olgierd Rowiński
12:25-12:45 Podsumowanie warsztatów
13:00 Obiad

dr hab. n. med. Przemysław Rutkowski

Urodzony w 1968 roku, ukończył Gdańską Uczelnię Medyczną (wówczas jeszcze AMG) w roku 1994. Od tego czasu pracownik Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych GUMed. W roku 2000 powodzeniem zakończyła się obrona pracy doktorskiej a dziewięć lat później uzyskał stopień doktora habilitowanego. W tym czasie zdobywał kolejno specjalizacje z zakresu chorób wewnętrznych, następnie nefrologii i transplantologii klinicznej. Jest autorem 130 publikacji o łącznym IF 110, w tym 2 książek i 41 rozdziałów w podręcznikach. Zainteresowania naukowe to toksyny mocznicowe, zagadnienie nefropatii kontrastowej, wpływ układu renina angiotensyna aldosteron na choroby nerek, epidemiologia chorób nerek.

Prywatnie mąż, ojciec dwójki dzieci. Hobby to podróże, żeglarstwo, narty, dobra książka.

prof. dr hab. n. med. Olgierd Rowiński

Urodzony w roku 1951. Ukończył Akademię Medyczną w Warszawie w roku 1975.
Pracę doktorską na temat usuwania złogów resztkowych z dróg żółciowych obronił w roku 1987.

Stopień doktora habilitowanego uzyskał w roku 2000 na podstawie rozprawy dotyczącej angioplastyki tętnic nerkowych.

Główny obszar zainteresowań to Radiologia Zabiegowo-Naczyniowa. Uczestniczył we wdrożeniu wielu technik zabiegowych: angioplastyki tętnic nerkowych, interwencje w drogach żółciowych, zabiegi TIPS, leczenie rozwarstwień i tętniaków aorty piersiowej i brzusznej przy użyciu stent graftów aortalnych.
Od 2004 roku Kierownik II Zakładu Radiologii Klinicznej Akademii Medycznej w Warszawie. Autor ponad 200 doniesień naukowych opublikowanych w Polsce i zagranicą, około 250 doniesień zjazdowych krajowych i zagranicznych.

Od 2001 roku powołany przez Ministra Zdrowia na stanowisko Krajowego Konsultanta ds. Radiologii – Diagnostyki Obrazowej. Członek Zarządu Głównego Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Komitetu Fizyki Medyczne, Radiobiologii i Diagnostyki Obrazowej Polskiej Akademii Nauk.
Trzykrotnie nagrodzony przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. Wyróżniony medalem im. prof. W. Zawadowskiego przez PLTR. Żonaty, ojciec trzech wspaniałych córek.