Słowo wstępne – 2014 r.

Koleżanki i Koledzy,

to już dziesiąta edycja Warsztatów Tomografii Komputerowej, która odbędzie się w dniach 04-06 kwietnia 2014 roku w Centrum Konferencyjnym w Ossie znajdującym się kilkanaście kilometrów od Rawy Mazowieckiej. Wszystkie te informacje mogą Państwo znaleźć, klikając odpowiedni link w menu po lewej stronie lub na górze strony. Tegoroczna edycja zgodnie z obietnicą z 2009 roku powraca do tematu diagnostyki tomograficznej serca i dużych.

Tak jak w poprzednich latach w charakterze wykładowców wystąpią koledzy na co dzień zajmujący się tomografią wielorzędową, a część prezentacji przedstawią znamienici klinicyści. Zachęcamy do wzięcia udziału w dyskusji, wypowiedzi uczestników konferencji bardzo wiele wnoszą do omawianej problematyki i uzupełniają wiedzę przekazaną nam przez wykładowców o przypadki „z życia wzięte”.

Jak zwykle firma GE Healthcare wyposaży Salę Treningową w konsole robocze do opracowywania badań. Każdy z uczestników będzie mógł zapoznać się z badaniami tematycznie związanymi z przedstawionymi prezentacjami na sali wykładowej. Osoby, które postawią najwięcej prawidłowych rozpoznań, zostaną nagrodzone na zakończenie warsztatów.

Do głosowania wykorzystamy system umożliwiający interakcję pomiędzy słuchaczami a wykładowcami.

Uczestnicy Warsztatów otrzymają Syllabus publikujący slajdy oraz certyfikat udziału i punkty edukacyjne.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Warsztatach zarówno doświadczonych, jak i początkujących radiologów.

dr n. med. Adam Zapaśnik

Przewodniczący Sekcji TK i MR
Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego

dr hab. n. med. Marek Stajgis

Z-ca Prezesa PLTR
Członek Rady Programowej

Komitet naukowy – 2014 r.

prof. dr hab. n. med. Jan Baron

prof. dr hab. n. med. Ryszard Pacho

prof. dr hab. n. med. Olgierd Rowiński

prof. dr hab. n. med. Marek Sąsiadek

dr hab. n. med. Marek Stajgis – Przewodniczący Komitetu Naukowego

prof. dr hab. n. med. Andrzej Urbanik

prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki

dr n. med. Adam Zapaśnik

Program warsztatów – 2014 r.

Szanowni Państwo,

poniżej prezentujemy program tegorocznej edycji warsztatów. Jednocześnie chcielibyśmy poinformować, że program ten może ulec niewielkim zmianom.

PIĄTEK
Godzina Temat Wykładowca
14:30-14:35 Wystąpienie przewodniczącego PLTR Marek Sąsiadek
14:35-14:40 Wystąpienie przedstawiciela GE Anna Kasprzak
14:40-14:45 Wystąpienie Organizatorów Adam Zapaśnik,
Marek Stajgis,
Olgierd Rowiński
14:45-15:05 Obrazowanie tętnic wieńcowych – anatomia, warianty i anomalie rozwojowe (m.in. protokoły badania) Leopold Bakoń
15:05-15:35 Less is more? Dose optimization in CCTA Christian Loewe
15:35-16:00 Przerwa kawowa
16:00-16:30 Angiografia TK tt. wieńcowych – indeks zwapnień i obrazowanie blaszki miażdżycowej – technika i protokół badania, ograniczenia, przeciwskazania, analiza obrazu Luiza Grzycka-Kowalczyk
16:30-16:50 Serce – szybszy opis badania przy użyciu narzędzi Universal Viewer Tomasz Czuryłło
16:50-17:10 Ocena stentów i graftów po zabiegach operacyjnych i rewascularyzacji w naczyniach wieńcowych Elżbieta Siek
17:10-18:00 Zajęcia warsztatowe
19:00 Kolacja
SOBOTA
Godzina Temat Wykładowca
09:00-09:30 Mapowanie ujść żylnych Arkadiusz Zegadło
09:30-09:50 Elementy obowiązkowe opisu badania CoroCT Przemysław Jaźwiec
09:50-10:10 DOSEWATCH – nowe narzędzie w monitorowaniu i optymalizacji dawki RTG na przykładzie badania TK serca i klatki piersiowej Barbara Szymańska
10:10-10:30 Nowe możliwości obrazowania serca w tomografii komputerowej Grzegorz Gryszkiewicz
10:30-11:00 TK w ocenie wad wrodzonych serca Tomasz Miszalski- Jamka
11:00-11:15 Podsumowanie, test
11:15-11:35 Przerwa kawowa
11:35-12:05 Wykonuję koronarografie. Znam możliwości TK. Czy potrzebuję badania MR serca? Mariusz Skowerski
12:05-12:35 Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego w chorobie niedokrwiennej serca Katarzyna Katulska
12:35-12:55 Badanie MR serca w warunkach obciążeniowych- wskazania, technika badania Joanna Petryka- Mazurkiewicz
12:55-13:25 Zapalenie mięśnia sercowego Karol Miszalski- Jamka
13:25-14:00 Zajęcia warsztatowe
14:00-15:00 Obiad
15:00-15:30 Zastosowanie MR we wrodzonych chorobach serca Jolanta Miśko
15:30-16:00 Kardiomiopatie Agata Brzozowska- Czarnek
16:00-16:30 Guzy serca i choroby osierdzia Małgorzata Urbańczyk
16:30-16:50 Nadciśnienie płucne w MR Dorota Piotrowska-Kownacka
16:50-17:10 Przerwa kawowa
17:10-17:25 Bezpieczeństwo badań MR Anna Kociemba
17:25-17:45 Cardiac MR – important examination Piero Ghedin
17:45-18:15 Badania MR w diagnostyce chorób serca w populacji dziecięcej Mateusz Śpiewak
18:15-18:30 Podsumowanie, test
18:30-18:45 Serce nie sługa Wojciech Wawrzynek
18:45-19:30 Zajęcia warsztatowe
20:30 Uroczysta kolacja
NIEDZIELA
Godzina Temat Wykładowca
09:30-10:30
Tętniaki – diagnostyka przed leczeniem
Tętniaki – diagnostyka kontrolna i terapia endoleakow
Adam Zapaśnik
Maciej Pech
10:30-11:30
Rozwarstwienia Typ A – diagnostyka przedoperacyjna i diagnostyka pooperacyjna
Rozwarstwienia Typ B – diagnostyka
Rozwarstwienia Typ B – diagnostyka
Tadeusz Popiela
Mikołaj Wojtaszek,
Olgierd Rowiński
11:30-11:50 GE – technologie wspomagające procedury interwencyjne w obrębie aorty Paweł Zwierzewicz
11:50-12:10 Przerwa kawowa
12:10-13:10
Tętnice szyjne – diagnostyka
Tętnice szyjne – terapia – oczekiwania, angiografia
Wojciech Wawrzynek,
Ludomir Stefańczyk
13:10-14:10
Tętnice nerkowe – diagnostyka
Terapia nerkowe – terapia – oczekiwania, wykorzystanie diagnostyczne
Magdalena Januszewicz,
Rafał Maciąg
14:10-14:20 Zamknięcie konferencji Adam Zapaśnik,
Marek Stajgis,
Olgierd Rowiński
14:20 Obiad
Maciej Pech

prof. dr hab. n. med. Maciej Pech

Pierwszy autor dwudziestu dwóch i współautor siedemdziesięciu czterech publikacji w indeksowanych czasopismach. Indeks cytowań w bazie danych Scopus – 18.

Otrzymał nagrodę CIRSE Editor´s Award 2010 i 2012 za najlepszą publikację w CVIR 2009 i 2011. Również w roku 2012 otrzymal nagrodę Awards for Outstanding Service za najczesciej cytowana publikacje roku 2011 w CVIR.

Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Werner Porstmann; członek założycielski i rady nadzorczej Niemieckiej Akademii Mikroterapii.

Wraz z Profesorem J. Ricke prowadzi największe w świecie badanie IIT (Investigator Initiated Trial) dotyczące minimalnie inwazyjnej terapii HCC (SORAMIC).

Recenzent 5 radiologicznych czasopism europejskich. Tytułu uniwersyteckiego profesora radiologii zabiegowej ze specjalizacją w minimalnie inwazyjnej onkologii otrzymał od ministra w roku 2011. Od października 2013 jest profesorem wizytującym w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku.

Po uruchomieniu wspólnego oddziału HCC (chirurgia, radiologia i hepatologia), niestety nie udało się założenie interdyscyplinarnego oddziału chirurgiczno-radiologicznego zajmującego się pacjentami z rakiem jelita grubego i przerzutami do wątroby – z powodu tak zwanych „problemów administracyjnych”, ale na pocieszenie udał się projekt „interdyscyplinarnych łóżek” z chirurgią naczyniową.Najnowszym projektem jest z doskonalenie badań preklinicznych dla radiologii zabiegowej.

Prywatnie – dumny tata dwóch fantastycznych córek, w czasie wolnym pilot samolotów ultralekkich i fascynat oldtimerow. Na zasłużonej emeryturze planuje otworzyć własny bar, by w przyjemnej atmosferze spotkać się z przyjaciółmi i powspominać dawne czasy.

Prywatnie – ciągle i zawsze dumny tata dwóch fantastycznych córek, pilotem samolotów ultralekkich już nie jestem, bo brakuje mi godzin lotów w czasie dnia i straciłem licencje. Jednego z oldtimerów dostała starsza córka z okazji
zdanej matury, a drugi czeka na młodszą w garażu. Na emeryturze będę jednak musiał otworzyć własny bar, gdyż hobby jest niezbędne każdemu z nas. :-)

Bezpieczeństwo badań MR

MRI jest uznawane za badanie nieszkodliwe, ponieważ w przeciwieństwie do badań z użyciem promieniowania jonizującego, efekt działania pola magnetycznego jest odwracalny i znika po ustaniu działania pola. Jednak ze względu na specyficzną technologię zastosowaną w konstrukcji aparatu, bezpieczne wykonanie badania wymaga podjęcia pewnych środków ostrożności. Podczas badania pacjent poddawany jest działaniu pola magnetycznego pochodzącego z trzech źródeł, stanowiących potencjale ryzyko uszkodzeń biologicznych. Źródłami tymi są: statyczne, silne pole magnetyczne, gradientowe pola magnetyczne charakteryzujące się szybkimi zmianami kierunku i natężenia oraz pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej. Określenie wpływu tych trzech czynników na organizm człowieka jest trudne ze względu na stosunkowo małą liczbę badań in vitro, jak i in vivo oraz często sprzeczne lub niejednoznaczne wyniki tych badań.