Słowo wstępne – 2010 r.

Koleżanki i Koledzy,

jak co roku, jest mi niezmiernie miło zaprosić Wszystkich na Warsztaty Wielorzędowej Tomografii Komputerowej.
Tegoroczna, szósta edycja odbędzie się w dniach 09-11.04.2010 w Centrum Konferencyjnym w Ossie k. Rawy Mazowieckiej.

W ciągu pięciu lat liczba tomografów wielorzędowych wzrosła kilkukrotnie, podobnie liczba badań.
Przyrost sprzętu nie szedł w parze ze zwiększeniem populacji radiologów.
Z tego wynika, że relatywnie na każde badanie możemy poświęcić mniej czasu.
Poszerzył się także zakres diagnostyki o schorzenia wcześniej niediagnozowane
w tomografii. Wydaje mi się, że w Polsce jeszcze nie było sympozjum w całości poświęconego niebezpieczeństwom, z którymi lekarz radiolog spotyka się na co dzień.
Stąd wybór tematu sympozjum – błędy w tomografii, a właściwie: Jak unikać błędów w tomografii komputerowej.

Poprosiliśmy Wykładowców o osobiste odniesienie się do tematu i oparcie prezentacji na konkretnych przypadkach.
Zaproszeni klinicyści przedstawią swoje spojrzenie na problem błędów diagnostycznych i konsekwencji terapeutycznych.
Nowością na Warsztatach będzie wystąpienie specjalistów medycyny sądowej.

Podobnie jak w ubiegłym roku sala plenarna będzie wyposażona w system głosowania on-line, każdy uczestnik otrzyma Syllabus publikujący slajdy oraz certyfikat udziału i punkty edukacyjne.

Wprowadziliśmy zmiany dotyczące części praktycznej.
W tym roku konsole treningowe dostarczone przez firmę GE Healthcare będą ustawione na dwóch salach.
Na jednej sali proponujemy konsultacje indywidualne, na drugiej warsztaty tematyczne prowadzone przez inżyniera aplikacyjnego.

Życząc owocnych obrad, pozdrawiam serdecznie


Adam Zapaśnik
Przewodniczący Sekcji TK i MR Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego
v-ce Przewodniczący Komisji ds. Szkoleń Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego

Wątpliwości endokrynologa po otrzymaniu opisu – czego oczekuje klinicysta po badaniu tomografii komputerowej

Postęp naukowy znajduje odzwierciedlenie w rozwoju dyscyplin diagnostycznych i klinicznych. Wiąże się nierozłącznie z coraz większą specjalizacją. Tylko praca w wielospecjalistycznym zespole pozwala na wykorzystanie zdobyczy współczesnej myśli i techniki. Tak więc dialog i współpraca są drogą do sukcesu: diagnozy i optymalnego leczenia. Nagrodą jestosobista satysfakcja.

Wyróżniona zaproszeniem na spotkanie przedstawię kliniczne efekty Państwa pracy. Celem prezentacji będzie budowanie, w mojej ocenie jeszcze niedoskonałej, platformy porozumienia.

Zagrożenie błędem medycznym w radiologii i jego konsekwencje prawne

Diagnostyka różnicowa zmian chorobowych i urazowych u osób żywych, zarówno przy posługiwaniu się klasycznymi, jak i nowoczesnymi metodami radiologicznymi, może być trudna, a często – niemożliwa. Popełnienie błędu lekarskiego diagnostycznego jest sytuacją, która wywiera zwykle istotne konsekwencje zdrowotne dla pacjenta, wpływa bowiem ujemnie na cały dalszy proces leczenia i rodzi nierzadko skutki nieodwracalne. Może to również prowadzić do błędnych wniosków, których skutkiem jest sporządzenienie prawidłowej opinii sądowo-lekarskiej z nieodwracalnymi konsekwencjami prawnymi dla osoby lub osóbpodejrzanych. Praktyka sądowa dowodzi, iż nieprawidłowości diagnostyczne mogą mieć charakter zawiniony na skutek niedołożenia należytej staranności w ustaleniu przesłanek, na podstawie których oparto rozpoznanie.

Dlatego postanowiono przedstawić szereg przypadków z akt spraw karnych, które w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej w Katowicach zostały poddane analizie pod kątem oceny prawidłowości specjalistycznego postępowania lekarskiego, w tym radiologicznego. Celem pracy było zarówno podanie przyczyn wystąpienia nieprawidłowości w postępowaniu medycznym radiologicznym, jak i określenie ich dalszych konsekwencji prawnych, ale także i opracowanie algorytmu, według którego powinno przebiegać opiniowanie sądowo-lekarskie w tego rodzaju przypadkach.