Program – 2009 r.

Godzina Tytuł / Autor
PIĄTEK, 27 marca 2009
13.00.-14.30. Obiad
14.30.-14.35. Otwarcie
14.35.-14.45. Wystąpienie przewodniczącego Zarządu Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego
prof. dr hab. n. med. Jan Baron
14.45.-14.50. Wystąpienie dyrektora GE Healthcare
dr Michał Kaźmierski
14.50.-15.30. Diagnostyka urazów czaszkowo-mózgowych
prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki
15.30.-16.00. Piramida kości skroniowej-emergency
dr n. med. Agnieszka Trojanowska
16.00.-16.15. Radiologia ratunkowa oczami chirurga urazowego
dr n. med. Mirosław Dziekiewicz
16.15.-16.50. Pęknięte tętniaki aorty
prof. dr hab. n. med. Ryszard Pacho
16.50.-17.10. Przerwa na kawę
17.10.-17.50. Urazy narządów jamy brzusznej u dzieci
dr hab. n. med. Ewa Kluczewska
17.50.-18.05. Czy rezonans magnetyczny może zastąpić WTK w stanach nagłych ?
dr n. med. Jacek Brzeziński
18.05.-18.35. Skutki pomyłek teleradiologicznych w stanach nagłych
dr n. med. Janusz Dębski
18.35.-18.40. Konsola Advantage Workstation – funkcja AutoBone
18.40.-19.30. Radiolog w stanach nagłych – badać czy tylko opisywać
prof. dr hab. n. med. Ryszard Pacho
dr n. med. Magdalena Zagrodzka
dr n. med. Adam Zapaśnik
20.00.-21.00. Kolacja
SOBOTA, 28 marca 2009
09.00.-09.40. Wykorzystanie 64-rzędowego CT dla potrzeb SORu w szpitalu miejskim
dr Krzysztof Ptaszkiewicz
09.40.-10.20. Twarzoczaszka
– stany nagłe w obrazowaniu TK
dr Luiza Grzycka-Kowalczyk
10.20.-10.25. Konsola Advantage Workstation opracowanie koronarografii CT
10.25.-11.05. Zatorowość płucna
dr n med. Grzegorz Małek
11.05.-11.35. Odpowiedzialność lekarza radiologa
mec. Karol Drożdż
11.35.-12.00. Przerwa na kawę
12.00.-12.40. Pacjent z bólem w klatce piersiowej
dr n. med. Magdalena Zagrodzka
12.40.-13.20. Zastosowanie 64-rzędowej TK w diagnostyce ostrego niedokrwienia kończyny dolnej
dr Maciej Guziński
13.20.-14.00. Układ moczowy – urazy
dr n. med. Joanna Pieńkowska
14.00.-14.20. Wykład promocyjny
14.20.-15.30. Obiad
15.30.-15.45. Critical imaging in Trauma & Emergency radiology – a Swedish perspective – logistic
MD PhD Madeleine Laidner
15.45.-16.30. Critical imaging in Trauma & Emergency radiology – a Swedish perspective – logistic trauma & emergency protocols, diagnostics and logical approach
MD PhD Bertil Laidner
16.30.-17.15. Emergency Neuroadiology in USA
prof. Linda Bagley
17.15.-17.45. Emergency Radiology in Germany
dr Maciej Pech
17.45.-17.55. Tomografia w stanach nagłych w perspektywie polskiej
prof. dr hab. n. med. Marek Sąsiadek
17.55.-18.15. Przerwa na kawę
18.15.-18.45. Obraz tomograficzny wątroby i dróg zółciowych w stanach nagłych
dr n. med. Jacek Heciak
18.45.-18.50. Case report. Uraz jatrogenny – obraz w TK
dr Agnieszka Napora
18,50.-18.55. Konsola Advantage Workstation – obraz prawego serca
18.55.-19.30. Urazy motocyklowe
dr n. med. Wojciech Wawrzynek
20.00.-02.00. Uroczysta Kolacja
NIEDZIELA, 29 marca 2009
10.00.-10.30. Urazy kręgosłupa szyjnego
prof. dr hab. n. med. Witold Krupski
10.30.-11.10. Ostry brzuch w obrazach TK
dr n. med. Edyta Szurowska
11.10.-11.30. Case Report „Udar aortopochodny” – Krwiak śródścienny aorty piersiowej
dr n. med. Adam Zapaśnik
11.30.-11.35. Konsola Advantage Workstation – prezentacja
11.35.-12.05. Urazy śledziony
dr hab. n. med. Ewa Kluczewska
12.05.-12.45. Urazy trzustki – rzadkie i trudne
prof. dr hab. n. med. Ryszard Pacho
12.45.-12.55. Losowanie nagród
12.55.-13.00. Zakończenie
13.00.-15.00. Obiad

prof. dr hab. n. med. Olgierd Rowiński

Urodzony w roku 1951. Ukończył Akademię Medyczną w Warszawie w roku 1975.
Pracę doktorską na temat usuwania złogów resztkowych z dróg żółciowych obronił w roku 1987.

Stopień doktora habilitowanego uzyskał w roku 2000 na podstawie rozprawy dotyczącej angioplastyki tętnic nerkowych.

Główny obszar zainteresowań to Radiologia Zabiegowo-Naczyniowa. Uczestniczył we wdrożeniu wielu technik zabiegowych: angioplastyki tętnic nerkowych, interwencje w drogach żółciowych, zabiegi TIPS, leczenie rozwarstwień i tętniaków aorty piersiowej i brzusznej przy użyciu stent graftów aortalnych.
Od 2004 roku Kierownik II Zakładu Radiologii Klinicznej Akademii Medycznej w Warszawie. Autor ponad 200 doniesień naukowych opublikowanych w Polsce i zagranicą, około 250 doniesień zjazdowych krajowych i zagranicznych.

Od 2001 roku powołany przez Ministra Zdrowia na stanowisko Krajowego Konsultanta ds. Radiologii – Diagnostyki Obrazowej. Członek Zarządu Głównego Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Komitetu Fizyki Medyczne, Radiobiologii i Diagnostyki Obrazowej Polskiej Akademii Nauk.
Trzykrotnie nagrodzony przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. Wyróżniony medalem im. prof. W. Zawadowskiego przez PLTR. Żonaty, ojciec trzech wspaniałych córek.

Maciej Pech

prof. dr hab. n. med. Maciej Pech

Pierwszy autor dwudziestu dwóch i współautor siedemdziesięciu czterech publikacji w indeksowanych czasopismach. Indeks cytowań w bazie danych Scopus – 18.

Otrzymał nagrodę CIRSE Editor´s Award 2010 i 2012 za najlepszą publikację w CVIR 2009 i 2011. Również w roku 2012 otrzymal nagrodę Awards for Outstanding Service za najczesciej cytowana publikacje roku 2011 w CVIR.

Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Werner Porstmann; członek założycielski i rady nadzorczej Niemieckiej Akademii Mikroterapii.

Wraz z Profesorem J. Ricke prowadzi największe w świecie badanie IIT (Investigator Initiated Trial) dotyczące minimalnie inwazyjnej terapii HCC (SORAMIC).

Recenzent 5 radiologicznych czasopism europejskich. Tytułu uniwersyteckiego profesora radiologii zabiegowej ze specjalizacją w minimalnie inwazyjnej onkologii otrzymał od ministra w roku 2011. Od października 2013 jest profesorem wizytującym w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku.

Po uruchomieniu wspólnego oddziału HCC (chirurgia, radiologia i hepatologia), niestety nie udało się założenie interdyscyplinarnego oddziału chirurgiczno-radiologicznego zajmującego się pacjentami z rakiem jelita grubego i przerzutami do wątroby – z powodu tak zwanych „problemów administracyjnych”, ale na pocieszenie udał się projekt „interdyscyplinarnych łóżek” z chirurgią naczyniową.Najnowszym projektem jest z doskonalenie badań preklinicznych dla radiologii zabiegowej.

Prywatnie – dumny tata dwóch fantastycznych córek, w czasie wolnym pilot samolotów ultralekkich i fascynat oldtimerow. Na zasłużonej emeryturze planuje otworzyć własny bar, by w przyjemnej atmosferze spotkać się z przyjaciółmi i powspominać dawne czasy.

Prywatnie – ciągle i zawsze dumny tata dwóch fantastycznych córek, pilotem samolotów ultralekkich już nie jestem, bo brakuje mi godzin lotów w czasie dnia i straciłem licencje. Jednego z oldtimerów dostała starsza córka z okazji
zdanej matury, a drugi czeka na młodszą w garażu. Na emeryturze będę jednak musiał otworzyć własny bar, gdyż hobby jest niezbędne każdemu z nas. :-)

dr n. med. Wojciech Wawrzynek

dr n. med. Wojciech Wawrzynek

Urodzony w 1969 roku w Katowicach w natchnionej duchem radiologicznym rodzinie. Śląską Akademię Medyczną w Zabrzu ukończył w 1994 i z powodzeniem po ukończeniu stażu podyplomowego rozpoczął edukację radiologiczną na II Katedrze Radiologii w Katowicach Ligocie. Specjalizację II stopnia z radiologii i diagnostyki obrazowej posiada od 2001 roku.

W tym samym roku 10.X został Kierownikiem nowo tworzącego się Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich, gdzie dzięki wspaniałemu zespołowi owocnie pracuje i realizuje swoje plany do dnia dzisiejszego, bawiąc się radiologią na 5 aparatach usg, 5 aparatach rtg, 8 rzędowym TK firmy GE oraz 1,5 T rezonansie magnetycznym.

Dzięki aktywności całego sekretariatu, techników i lekarzy, zespół otrzymał od lokalnej społeczności radiologicznej kredyt zaufania, przejmując Zarząd oddziału śląskiego PLTR.

Największe sukcesy zawodowe to stworzenie koleżeńskiej, rodzinnej pełnej szacunku atmosfery w pracy.

Zainteresowania poza radiologiczne Dr Wawrzynka ograniczają się do motorów i sportu, w szczególności tenisa ziemnego i golfa latem oraz narciarstwa w okresie zimowym.

dr hab. n. med. Agnieszka Trojanowska

dr hab. n. med. Agnieszka Trojanowska

Specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej, adiunkt I Zakładu Radiologii Lekarskiej i Medycyny Nuklearnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, przewodnicząca Sekcji Głowy i Szyi Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, członkini Zarządu European Society of Head and Neck Radiology (ESHNR). Autor/współautor 38 publikacji, 6 rozdziałów w podręczniku, 1 pozycji książkowej Recenzent w 4 europejskich czasopismach radiologicznych.

Od 2008 roku pracuje w komisjach ds. planowania zjazdów ECR Praca w licznych międzynarodowych towarzystwach naukowych laryngologicznych i radiologicznych (m. in. European Laryngological Society, European Society of Head and Neck Oncology, PLTR, PTOL). Od 2006 roku prowadzi w Lublinie szkołę obrazowania laryngologicznego, organizując kursy dotyczące patologii piramidy kości skroniowej oraz nowotworów głowy i szyi. Z zamiłowania radiolog głowy i szyi, ze szczególnym uwzględnieniem piramidy kości skroniowej oraz gardła i krtani.

Najważniejsze zainteresowania pozamedyczne: wspinaczka, trekking, podróże, narciarstwo i klasyczna muzyka gitarowa.