Program warsztatów – 2015 r.

Szanowni Państwo.

Poniżej zamieszczamy program warsztatów. Chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że jest on na bieżąco aktualizowany i może ulec zmianom.

Pozdrawiamy serdecznie,
Zespół Warsztatów TK

PIĄTEK, 12 czerwca 2015
13:00-14:30 Obiad
14:30-14:40 Wystąpienie przewodniczącego PLTR prof. dr hab. n. med. Marek Sąsiadek
14:40-14:50 Wystąpienie przedstawiciela GE Anna Kasprzak
14:50-15:00 Wystąpienie Organizatorów dr n. med. Adam Zapaśnik
SESJA I
15:00-15:20 Jak żyć? – Obrazowanie nowotworów ośrodkowego układu nerwowego prof. dr hab. n. med. Marek Sąsiadek
15:20-15:40 Badania układów receptorowych z zastosowaniem techniki PET w schorzeniach onkologicznych prof. dr hab. n. med. Leszek Królicki
15:40-16:00 Kryteria odpowiedzi na leczenie w przypadku guzów litych (RECIST, EASL, CHOI) perspektywy i horyzonty prof. dr hab. n. med. Urszula Grzesiakowska
16:00-16:20 Przerwa kawowa
SESJA II
16:20-16:40 Najczęstsze guzy tkanek miękkich w praktyce dr n. med. Małgorzata Marzec
16:40-17:00 Miejsce PET TK w aktualnych protokołach diagnostycznych w onkologii dziecięcej dr n. med. Katarzyna Lipka
17:00-17:20 Wrodzone nowotwory – diagnostyka płodu prof. dr hab. n. med. Monika Bekiesińska-Figatowska
17:20-17:40 Wieloenergetyczna Tomografia Komputerowa dr Brondani Giovanni
17:40-19:00 Zajęcia warsztatowe
19:00 Kolacja
SOBOTA, 13 czerwca 2015
SESJA I
09:00-09:20 RECIST – spojrzenie praktyczne dr n. med. Justyna Bieda
09:20-09:40 Typowe i nietypowe obrazy guzów wątroby w TK dr hab. n. med. Zbigniew Serafin
09:40-10:00 Trzustka – zmiana łagodna czy złośliwa. Kompendium diagnostyki różnicowej dr hab. n. med. Andrzej Cieszanowski
10:00-10:20 Uszkodzenie nerek przez środek kontrastowy – jak zmniejszyć ryzyko – punkt widzenia nefrologa dr hab. n. med. Przemysław Rutkowski
10:20-10:40 From Dose to Dose Management Tatiana Tofanciuc
10:40-11:00 Przerwa kawowa
SESJA II
11:00-11:20 Co nowego, co ważnego, co trudnego!
11:20-11:40 Jak rezonuje całe ciało? Zastosowanie WB-MRI w onkologii dr hab. n. med. Katarzyna Katulska
11:40-12:00 Inne spojrzenie na guzy kości dr n. med. Wojciech Wawrzynek
12:00-12:20 Którą metodę wybrać w obrazowaniu guzów odbytnicy dr n. med. Anna Hołdakowska
12:20-12:40 Diagnostyka MR raka gruczołu krokowego dr hab. n. med. Robert Chrzan
12:40-13:00 Najnowsze aparaty do diagnostyki MR Waldemar Senczenko
13:00-14:30 Obiad
SESJA III
14:30-14:50 Zmiany płucne związane z leczeniem onkologicznym dr n. med. Luiza Grzycka-Kowalczyk
14:50-15:10 LI-RADS – system standaryzacji opisów badań wątroby w TK i MR u pacjentów z podejrzeniem HCC prof. dr hab. n. med. Ryszard Pacho
15:10-15:30 Środki kontrastowe- co jeszcze warto wiedzieć? dr n. med. Bartosz Mruk
15:30-16:10 Omówienie przypadków dr hab. n med. Katarzyna Katulska,
dr hab. n med. Zbigniew Serafin,
dr n. med. Adam Zapaśnik
16:10-16:30 Przerwa kawowa
SESJA IV
16:30-16:50 Wartość oceny ilościowej w PET/CT prof. dr hab. n. med. Mirosław Dziuk
16:50-17:10 Wysoka jakość badania przy krótkim czasie akwizycji – nowa generacja PET – Discovery IQ Zbigniew Podgajny
17:10-17:30 Obrazowanie PET MR
17:30-17:50 PET-TK nie tylko glukoza dr n. med. Bogdan Małkowski
17:50-18:10 Onkologia głowy i szyi w TK i MR dr hab. n. med. Agnieszka Trojanowska
18:10-18:25 dr hab. n. med. Wojciech Wawrzynek
18:25-19:00 Zajęcia warsztatowe
20:00 Uroczysta kolacja
NIEDZIELA, 14 czerwca 2015
SESJA I
09:30-09:50 Chemoemobolizacje i radioembolizacja w chorobach nowotworowych wątroby dr n. med. Adam Zapaśnik
09:50-10:10 Planowanie diagnostyki i terapii mechanicznych bloków odpływu żółci z pozycji radiologa zabiegowego dr n. med. Paweł Skrzywanek
10:10-10:30 Możliwości i granice interwencji pod kontrolą TK prof. dr hab. n. med.Maciej Pech
10:30-10:50 Zabiegi pod Tomografią Komputerową dr n. med. Krzysztof Milczarek,
prof. dr hab. n. med. Olgierd Rowiński
10.50-11:10 Bezpieczeństwo radiologiczne w czasie wykonywania zabiegów interwencyjnych Jerzy Kowski
11:10-11:25 Przerwa kawowa
SESJA II
11:25-11:45 Termoablacja w schorzeniach nowotworowych wątroby dr n. med. Dariusz Zadrożny
11:45-12:05 Podstawy anatomi naczyń wątroby dr n. med. Bartosz Baścik
12:05-12:25 Ocena tomograficzna implantowalnych urządzeń medycznych (porty, cewniki, filtry i materiały
embolizacyjne) po zabiegach chirurgicznych i radiologii zabiegowej.
dr n. med. Mikołaj Wojtaszek,
prof. dr hab. n. med. Olgierd Rowiński
12:25-12:45 Podsumowanie warsztatów
13:00 Obiad

Program warsztatów – 2016 r.

Szanowni Państwo.

Poniżej zamieszczamy program warsztatów. Chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że jest on na bieżąco aktualizowany i może ulec zmianom.

Pozdrawiamy serdecznie,
Zespół Warsztatów TK

PIĄTEK, 15 kwietnia 2016
13:00-14:00 Obiad
14:00-14:10 Wystapienie przewodniczącego PLTR prof. dr hab. n med. Marek Sąsiadek
14:10-14:20 Wystąpienie przedstawiciela GE Anna Kasprzak
14:20-14:30 Wystąpienie Organizatorów dr n. med. Adam Zapaśnik, prof. dr hab. n. med. Andrzej Cieszanowski, dr n. med. Wojciech Wawrzynek
14:30-14:50 Mammografia spektralna w rozpoznawaniu, kwalifikacji do leczenia i odpowiedzi na leczenie raka piersi dr n. med. Katarzyna Steinhoff- Radwańska
14:50-15:10 Endometrioza pozajajnikowa w obrazie MR prof. dr hab. n med. Monika Bekiesińska- Figatowska
15:10-15:30 Ocena perfuzji przy użyciu techniki ASL dr hab. n. med. Zbigniew Serafin
15:30-15:50 Following the sun- czyli sytuacja prawna teleradiologii mec Wojciech Maczuch
15:50-16:10 Przerwa kawowa
16:10-16:30 Najnowsze trendy w obrazowaniu dyfuzyjnym narządów jamy brzusznej lek. Katarzyna Sułkowska & dr n. med. Piotr Palczewski
16:30-16:50 Narzędzia monitorowania poziomu stłuszczania wątroby o oparciu o technologię Ideal IQ dr Jarosław Maczuch
16:50-17:10 Kontrowersje dotyczące rozpoznawania HCC w TK i MR prof. dr hab. n. med. Andrzej Cieszanowski
17:10-17:30 Metody leczenia raka wątrobowo-komórkowego w radiologii zabiegowej dr n. med. Adam Zapaśnik
17:30-17:50 Nowe techniki MR- co oferują ? dr n. fiz. Waldemar Senczenko
17:50-18:30 Zajęcia warsztatowe
19:30 Kolacja
SOBOTA, 16 kwietnia 2016
09:30-09:50 Badania prenatalne w MR dr hab. n. med. Izabela Herman- Sucharska
09:50-10:10 Ocena świeżych urazów kręgosłupa w spektralnej tomografii komputerowej dr n. med. Wojciech Wawrzynek
10:10-10:30 Diagnostyka urazów miednicy prof. dr hab. n med. Ryszard Pacho
10:30-10:50 Zatorowość płucna a nowoczesne techniki rekonstrukcji dr n. med. Anna Korzonkiewicz
10:50-11:10 Przerwa kawowa
11:10-11:30 Spektroskopia na wysokich polach – postępy w neuroobrazowaniu prof. dr hab. n med. Jerzy Walecki & prof. dr hab. n med. Paweł Grieb
11:30-11:50 Środki kontrastowe – czy tylko bezpieczeństwo? prof. dr hab. n med. Urszula Grzesiakowska
11:50-12:10 Co nowego na SORze dr n. med. Luiza Grzycka- Kowalczyk
12:10-12:30 Tomosynteza w diagnostyce piersi dr n. med. Elżbieta Łuczyńska
12:30-12:50 Przerwa kawowa
12:50-13:10 Malformacje naczyniowe w MR dr hab. n. med. Katarzyna Katulska
13:10-13:30 Udary niedokrwienne mózgu, trombektomia mechaniczna dr n med Maciej Jaworski
13:30-13:50 Rola MR w procesie diagnostyki i leczenia raka gruczołu krokowego dr n med Józef Gancarz
13:50-14:10 Zastosowanie spektralnej tomografii komputerowej w codziennej praktyce klinicznej dr n. med. Maciej Guziński
14:10- 14:30 Podsumowanie warsztatów
14:30 Obiad

Program – 2011 r.

Godzina Autor Tytuł
PIĄTEK, 15 kwietnia 2011
13:00-14:30 Obiad
14:30-14:35 Otwarcie
14:35-14:50 Wystąpienie przedstawiciela zarządu PLTR
14:50-15:00 Wystąpienie dyrektora GE Healthcare Habib Nehme
15:00-15:30 Dalej o rozpoznawaniu zmian w wątrobie za pomocą TK prof. dr hab. n. med. Ryszard Pacho
15:30-16:00 Od rozpoznania do powikłania, czyli moje najpiękniejsze błędy dr n. med. Agnieszka Trojanowska
16:00-16:20 Przerwa na kawę
16:20-16:50 Aliud est celare, aliud tacere. Co innego jest ukryć, co innego przemilczeć – w tomografii kości i stawów. dr n. med. Wojciech Wawrzynek
16:50-17:20 Jak oceniać głowę i szyję? Kiedy od radiologa wszystko zależy? dr n. med. Agnieszka Trojanowska
17:20-17:50 Ale spadło! dr Dariusz Popławski
17:40-18:10 Qui nimium properat, serius absolvit. Kto zbyt się spieszy, później kończy. dr Krzysztof Ptaszkiewicz
19:00-21:00 Kolacja
SOBOTA, 16 kwietnia 2011
09:00-09:30 Tomografia komputerowa serca i aorty. Wymagania klinicysty. dr n. med. Magdalena Zagrodzka
09:30-10:00 Subtelne piękno architektury piramidy kości skroniowej – ocena przed i po wszczepieniu implantu ślimakowego dr n. med. Mariusz I. Furmanek
10:00-10:30 Dzisiaj problem, jutro wspomnienie! GE Healthcare – Grzegorz Gryszkiewicz
10:30-11:00 Nie tylko dysk może wypaść – radiologiczna ocena kręgosłupa po zabiegu neurochirurgicznym dr n. med. Zbigniew Serafin
11:00-11:20 Przerwa na kawę
11:20-11:50 Ortopedia – przypadki mniej lub bardziej ciekawe dr n. med. Luiza Grzycka-Kowalczyk
11:50-12:10 Nefrologiczne powikłania po zastosowaniu środków kontrastowych dr Robert Małecki
12:10-12:30 MONITOR w systemie diagnozy i zarządzania szpitalem/przychodnią NEC Display Solutions – Krzysztof Borkowski
12:30-13:00 O czym warto pamiętać, oceniając trzustkę w badaniu TK? dr Agnieszka Grodzicka
13:00-14:30 Obiad
14:30-15:00 Radiolog i Pediatra – dlaczego warto rozmawiać? doc. Ewa Kluczewska
15:00-17:00 Case study session / Quiz prof. dr hab. med. Andrzej Drop
prof. dr hab. med. Anna Walecka
17:00-17:20 Przerwa na kawę
17:20-17:50 Wierzę w to, co widzę – rozpoznanie kliniczne i TK doc. Maciej Pech
17:50-18:10 Volumetric digital tomography in the clinical practice Msc EE., MBA Bertalan Petrik
18:10-18:30 Sutek XXI wieku widziany oczami nie tylko radiologa dr n. Wojciech Wawrzynek
20:00-….. Uroczysta kolacja
NIEDZIELA, 17 kwietnia 2011
10:00-10:30 Co o przeszczepionej wątrobie powinien wiedzieć radiolog prof. dr hab. n. Ryszard Pacho
10:30-10:50 RECIST – abecadło radiologa dr Dariusz Popławski
10:50-11:10 Nie rozmiar, a żywotność i unaczynienie ma znaczenie – niedoskonałości skali RECIST dr Bartosz Baścik,
dr n. med.Adam Zapaśnik
11:10-11:30 Leczenie operacyjne skoliozy – czy na pewno bez Tomografii Komputerowej? dr n. Katarzyna Wróblewska
11:30-11:50 Obrazowanie MSK w specjalizowanych wysokopolowych systemach MR dr n. Wojciech Wawrzynek
11:50-12:20 Tomografia komputerowa głowy i angio-KT w krwawieniu podpajęczynówkowym – rozpoznanie radiologa a oczekiwania neurochirurga oraz ich dalsze konsekwencje dr n. Wojciech Kociemba
12:20-12:30 Zakończenie
13:00-14:00 Obiad

Program – 2010 r.

Godzina Autor Tytuł
PIĄTEK, 9 kwietnia 2010
13:00-14:30 Obiad
14:30-14:35 Otwarcie
14:35-14:45 Wystąpienie Krajowego Konsultanta Radiologii i Diagnostyki Obrazowej prof. dr hab.n. med. Olgierd Rowiński
14:45-14:55 Wystąpienie GE Healthcare Jarosław Furdal
14:55-15:30 Errare humanum est dr hab. n. med. Marek Stajgis
15:30-16:00 Głowa i szyja – Jak błędne rozpoznanie zmienia postępowanie dr n. med. Agnieszka Trojanowska
16:00-16:15 Zdalny serwis w GE Dariusz Hućko
16:15-16:35 Przerwa na kawę
16:35-17:10 Pułapka dr Krzysztof Ptaszkiewicz
17:10-17:40 Jak na 10 sposobów zrujnować badanie, czyli o jakości obrazu w tomografii komputerowej dr n. med. Agnieszka Trojanowska
17:40-18:10 Błąd egzystencjalnie dr Marcin Przybyłek
18:10-18:25 Centricitry – PACS nowej generacji mgr Marcin Zalewski
18:25-19:00 Co klinicysta miał na myśli dr n. med. Jacek Brzeziński
19:30-21:00 Kolacja
SOBOTA, 10 kwietnia 2010
09:00-09:30 Urazówka – Częste błędy dr n. med. Wojciech Wawrzynek
09:30-10:00 Zagrożenie błędem medycznym w radiologii i jego konsekwencje prawne dr n. med. Mariusz Kobek
dr n. med. Czesław Chowaniec
10:00-10:30 Rekonstrukcja iteracyna – rewolucyjna redukcja dawki w badaniach tomograficznych inż. Grzegorz Gryszkiewicz
10:30-11:00 Jak przeoczono krwiaka śródściennego aorty i co z tego wynikło dr n. med. Zbigniew Serafin
11:00-11:20 Przerwa na kawę
11:20-11:50 Jak uniknąć błędów w diagnostyce TK Ośrodkowego Układu Nerwowego dr n. med. Anna Czarnecka
11:50-12:20 Otyłość – wpływ na diagnostykę dr n. med. Zbigniew Serafin
12:20-12:50 Latest Advances in Ultrasound, Volume Navigation and Image Fusion improving Diagnostic Confidence European Product Manager of LOGIQ E9 – Horst Peter Johae
12:50-13:20 Badania CT w medycynie ratunkowej – problemy, oczekiwania, nadzieje dr Tomasz Sokorski
13:20-15:20 Obiad
15:20-15:50 Jak unikać błędów w diagnostyce TK jamy brzusznej prof. dr hab. Ryszard Pacho
15:50-16:20 Błędy i trudności interpretacyjne w diagnostyce chorób naczyń dr n. med. Mikołaj Wojtaszek
16:20-16:35 Ostatnie doniesienia o nefrotoksyczności środków kontrastowych dr n. med. Stefan Ridzon
16:35-18:15 Sesja Quizowa prof. dr hab. Ryszard Pacho
18:15-18:30 Przerwa na kawę
18:30-19:00 Błędy w TK: Radiolog ostatnim klinicystą wśród specjalistów Priv.- Doz. Dr. med. Maciej Pech
19:00-19:15 Ile można zarobić na tomografii? mgr Marta Łapińska
19:15-19:45 Błędne spojrzenie radiologa na błędy dr n. med. Wojciech Wawrzynek
20:00-… Uroczysta kolacja
NIEDZIELA, 11 kwietnia 2010
10:00-10:30 Jak unikać błędów w diagnostyce TK u dzieci dr hab. n. med. Ewa Kluczewska
10:30-11:00 Diagnostyka wybranych patologii wrodzonych i nabytych chorób tkanki lącznej – jak unikać błędów dr n. med. Luiza Grzycka Kowalczyk
11:00-11:30 Nowoczesna diagnostyka TK guzów neuroendokrynnych układu pokarmowego – trudności diagnostyczne dr Artur Sankowski
11:30-12:00 Jak uniknąć błędów w diagnostyce nadnerczy dr n. med. Wojciech Kociemba
12:00-12:30 Wątpliwości endokrynologa po otrzymaniu opisu – czego oczekuje klinicysta po badaniu tomografii
komputerowej
dr n. med. Anna Lewczuk
12:30-12:40 Zakończenie
12:40-14:00 Obiad

Program – 2009 r.

Godzina Tytuł / Autor
PIĄTEK, 27 marca 2009
13.00.-14.30. Obiad
14.30.-14.35. Otwarcie
14.35.-14.45. Wystąpienie przewodniczącego Zarządu Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego
prof. dr hab. n. med. Jan Baron
14.45.-14.50. Wystąpienie dyrektora GE Healthcare
dr Michał Kaźmierski
14.50.-15.30. Diagnostyka urazów czaszkowo-mózgowych
prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki
15.30.-16.00. Piramida kości skroniowej-emergency
dr n. med. Agnieszka Trojanowska
16.00.-16.15. Radiologia ratunkowa oczami chirurga urazowego
dr n. med. Mirosław Dziekiewicz
16.15.-16.50. Pęknięte tętniaki aorty
prof. dr hab. n. med. Ryszard Pacho
16.50.-17.10. Przerwa na kawę
17.10.-17.50. Urazy narządów jamy brzusznej u dzieci
dr hab. n. med. Ewa Kluczewska
17.50.-18.05. Czy rezonans magnetyczny może zastąpić WTK w stanach nagłych ?
dr n. med. Jacek Brzeziński
18.05.-18.35. Skutki pomyłek teleradiologicznych w stanach nagłych
dr n. med. Janusz Dębski
18.35.-18.40. Konsola Advantage Workstation – funkcja AutoBone
18.40.-19.30. Radiolog w stanach nagłych – badać czy tylko opisywać
prof. dr hab. n. med. Ryszard Pacho
dr n. med. Magdalena Zagrodzka
dr n. med. Adam Zapaśnik
20.00.-21.00. Kolacja
SOBOTA, 28 marca 2009
09.00.-09.40. Wykorzystanie 64-rzędowego CT dla potrzeb SORu w szpitalu miejskim
dr Krzysztof Ptaszkiewicz
09.40.-10.20. Twarzoczaszka
– stany nagłe w obrazowaniu TK
dr Luiza Grzycka-Kowalczyk
10.20.-10.25. Konsola Advantage Workstation opracowanie koronarografii CT
10.25.-11.05. Zatorowość płucna
dr n med. Grzegorz Małek
11.05.-11.35. Odpowiedzialność lekarza radiologa
mec. Karol Drożdż
11.35.-12.00. Przerwa na kawę
12.00.-12.40. Pacjent z bólem w klatce piersiowej
dr n. med. Magdalena Zagrodzka
12.40.-13.20. Zastosowanie 64-rzędowej TK w diagnostyce ostrego niedokrwienia kończyny dolnej
dr Maciej Guziński
13.20.-14.00. Układ moczowy – urazy
dr n. med. Joanna Pieńkowska
14.00.-14.20. Wykład promocyjny
14.20.-15.30. Obiad
15.30.-15.45. Critical imaging in Trauma & Emergency radiology – a Swedish perspective – logistic
MD PhD Madeleine Laidner
15.45.-16.30. Critical imaging in Trauma & Emergency radiology – a Swedish perspective – logistic trauma & emergency protocols, diagnostics and logical approach
MD PhD Bertil Laidner
16.30.-17.15. Emergency Neuroadiology in USA
prof. Linda Bagley
17.15.-17.45. Emergency Radiology in Germany
dr Maciej Pech
17.45.-17.55. Tomografia w stanach nagłych w perspektywie polskiej
prof. dr hab. n. med. Marek Sąsiadek
17.55.-18.15. Przerwa na kawę
18.15.-18.45. Obraz tomograficzny wątroby i dróg zółciowych w stanach nagłych
dr n. med. Jacek Heciak
18.45.-18.50. Case report. Uraz jatrogenny – obraz w TK
dr Agnieszka Napora
18,50.-18.55. Konsola Advantage Workstation – obraz prawego serca
18.55.-19.30. Urazy motocyklowe
dr n. med. Wojciech Wawrzynek
20.00.-02.00. Uroczysta Kolacja
NIEDZIELA, 29 marca 2009
10.00.-10.30. Urazy kręgosłupa szyjnego
prof. dr hab. n. med. Witold Krupski
10.30.-11.10. Ostry brzuch w obrazach TK
dr n. med. Edyta Szurowska
11.10.-11.30. Case Report „Udar aortopochodny” – Krwiak śródścienny aorty piersiowej
dr n. med. Adam Zapaśnik
11.30.-11.35. Konsola Advantage Workstation – prezentacja
11.35.-12.05. Urazy śledziony
dr hab. n. med. Ewa Kluczewska
12.05.-12.45. Urazy trzustki – rzadkie i trudne
prof. dr hab. n. med. Ryszard Pacho
12.45.-12.55. Losowanie nagród
12.55.-13.00. Zakończenie
13.00.-15.00. Obiad