Program warsztatów – 2018 r.

Szanowni Państwo.

Poniżej zamieszczamy program warsztatów. Chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że jest on na bieżąco aktualizowany i może ulec zmianom.

Pozdrawiamy serdecznie,
Zespół Warsztatów

Godzina Piątek, 6 kwietnia 2018
10:00-10:15 Otwarcie
10:15-11:45 I Blok Wykładowy – Jama brzuszna
prof. dr hab. n. med. Andrzej Cieszanowski
Jak oceniać zmiany ogniskowe w nerkach – praktyczny poradnik dla radiologa
dr n. med. Joanna Podgórska
Jaka jest rola radiologa w ocenie chorób zapalnych i nowotworowych jelit?
dr hab. n. med. Joanna Pilch Kowalczyk
Guzy trzustki – różnicowanie i ocena zaawansowania; co to są guzy typu borderline i jak z nimi postępować?
dr n. med. Piotr Palczewski
Odmiany rozwojowe wątroby, dróg żółciowych, śledziony, trzustki i jelit – nie dajmy się na nie nabrać!
11:45-12:15 Przerwa
12:15-13:45 II Blok Wykładowy – Klatka Piersiowa
dr hab. Elżbieta Czekajska–Chehab, prof. nadzw.
Jak skutecznie badać pacjentów z nagłym bólem w klatce piersiowej?
dr n. med. Anna Chodorowska
Pacjent z dusznością i gorączką – o czym radiolog myśleć powinien.
dr n. med. Joanna Pieńkowska
Chory z krwiopluciem lub krwotokiem płucnym – czy tylko rak oskrzela?
lek. med. Inga Barańska
Diagnostyka chorób śródmiąższowych płuc – co kluczowe z punktu widzenia radiologa praktyka.
13:45-15:30 Lunch
15:30-16:40 I Blok Warsztatów
lek. med. Inga Barańska
Warsztaty
dr n. med. Anna Chodorowska
Warsztaty
dr n. med. Joanna Pieńkowska
Warsztaty
dr hab. Elżbieta Czekajska-Chehab, prof. nadzw.
Warsztaty
dr hab. n. med. Joanna Pilch Kowalczyk
Warsztaty
dr n. med. Joanna Podgórska
Warsztaty
prof. dr hab. n. med. Andrzej Cieszanowski
Warsztaty
dr n. med. Piotr Palczewski
Warsztaty
16:40-16:55 Przerwa
16:55-18:00 II Blok Warsztatów
lek. med. Inga Barańska
Warsztaty
dr n. med. Anna Chodorowska
Warsztaty
dr n. med. Joanna Pieńkowska
Warsztaty
dr hab. Elżbieta Czekajska-Chehab, prof. nadzw.
Warsztaty
dr hab. n. med. Joanna Pilch Kowalczyk
Warsztaty
dr n. med. Joanna Podgórska
Warsztaty
prof. dr hab. n. med. Andrzej Cieszanowski
Warsztaty
dr n. med. Piotr Palczewski
Warsztaty
19:00 Uroczysta kolacja
Godzina Sobota, 7 kwietnia 2018
9:00-10:30 III Blok Wykładowy – Miednica
prof. dr hab. n. med. Monika Bekiesińska–Figatowska
Pacjentka z bólem podbrzusza – czy to jest rak narządu rodnego?
dr hab. Edyta Szurowska, prof. nadzw.
Rak gruczołu krokowego – czy PI-RADS rozwiewa wątpliwości radiologa?
dr n. med. Luiza Grzycka-Kowalczyk
Uraz wielonarządowy – radiolog pod presją czasu
Zespół GE Healthcare
Szybka ścieżka w diagnostyce udaru, jego leczeniu i ocenie skutków
10:30-10:45 Przerwa
10:45-12:00 III Blok Warsztatów
prof. dr hab. n. med. Monika Bekiesińska – Figatowska
Warsztaty
dr hab. Edyta Szurowska, prof. nadzw.
Warsztaty
dr n. med. Luiza Grzycka-Kowalczyk
Warsztaty
dr hab. n. med. Joanna Pilch-Kowalczyk
Warsztaty
dr n. med. Anna Chodorowska
Warsztaty
dr n. med. Joanna Pieńkowska
Warsztaty
dr hab. Elżbieta Czekajska-Chehab, prof. nadzw.
Warsztaty
Zespół GE Healthcare
Warsztaty
12:00-12:15 Przerwa
12:15-13:30 IV Blok Warsztatów
prof. dr hab. n. med. Monika Bekiesińska–Figatowska
Warsztaty
dr hab. Edyta Szurowska, prof. nadzw.
Warsztaty
dr n. med. Luiza Grzycka-Kowalczyk
Warsztaty
dr hab. n. med. Joanna Pilch-Kowalczyk
Warsztaty
. dr n. med. Joanna Podgórska
Warsztaty
prof. dr hab. n. med. Andrzej Cieszanowski
Warsztaty
dr n. med. Piotr Palczewski
Warsztaty
Zespół GE Healthcare
Warsztaty
13:30-14:30 Lunch
Koniec warsztatów

Program warsztatów – 2017 r.

Szanowni Państwo.

Poniżej zamieszczamy program warsztatów. Chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że jest on na bieżąco aktualizowany i może ulec zmianom.

Pozdrawiamy serdecznie,
Zespół Warsztatów

PIĄTEK, 31 marca 2017
13:30-14:30 Obiad
14:30-14:35 Wystąpienie Prezesa Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego prof. dr hab. n. med. Andrzej Urbanik
14:35-14:40 Wystąpienie Przewodniczącego Sekcji TK i MR PLTR dr n. med. Adam Zapaśnik
14:40-14:45 Wystąpienie przedstawiciela GE Healthcare dyrektor Anna Kasprzak
14:45-15:15 Istotne aspekty obrazowania choroby małych naczyń w praktyce klinicznej prof. dr hab. n. med. Agata Majos
15:15-15:45 Wybrane neuroinfekcje – problemy diagnostyczne prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Tarasów
15:45-16:15 Patologie regionu głowy i szyi przechodzące przez podstawę czaszki dr hab. n. med. Agnieszka Trojanowska
16:15-16:35 Przerwa kawowa
16:35-17:20 Udar niedokrwienny widziany oczami radiologa i neurologa prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki
dr n. med. Grzegorz Witkowski
17:20-17:40 „Leczenie wewnątrznaczyniowe wczesnego udaru niedokrwiennego” prof. dr hab. n. med. Jan Baron
17:40-18:00 Zakrzepica żylna – święty Graal neurologów dr hab. n. med. Zbigniew Serafin
18:00-19:00 Zajęcia warsztatowe
19:30 Kolacja
SOBOTA, 1 kwietnia 2017
09:00-09:40 My most beautiful mistakes – przegląd przypadków dr hab. n. med. Joanna Bladowska
dr hab. n. med. Anna Zimny
09:40-09:55 Dłużej znaczy lepiej? Przydatność szybkiego protokołu badania MR mózgowia lek. med. Małgorzata Piwkowska
09:55-10:10 Syntetyczny MRI mózgu nowe techniki przyśpieszania dr inż. Waldemar Senczenko
10:10-10:40 Wariant normy a patologia w neuroradiologii dr n. med. Artur Grochowski
10:40-11:20 Diagnostyka obrazowa u chorych z padaczką lekooporną- pytania radiologa do klinicysty i klinicysty do
radiologa
dr n. med. Edyta Maj
prof. dr hab. n. med. Dariusz Jaskólski
11:20-11:40 Obecne miejsce CT przy dynamicznym rozwoju MRI Mateusz Rusiniak
11:40-12:00 Przerwa kawowa
12:00-12:30 Badania obrazowe w rozpoznowaniu śmierci mózgu dr n. med. Marcin Sawicki
12:30-13:00 Zmiany hiperintensywne w rdzeniu kręgowym – czy wszystkie wyglądają tak samo? prof. dr hab. n. med. Monika Bekiesińska-Figatowska
13:00-13:30 Urazy rdzenia kręgowego- teraźniejszość i przyszłość dr n. med Luiza Grzycka-Kowalczyk
13:30-14:00 Zastosowanie zaawansowanych aplikacji diagnostycznych zintegrowanych z systemem PACS w codziennej
praktyce klinicznej
Jarosław Dąbrowski
14:00-15:00 Obiad
15:00-15:20 Rola tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego w leczeniu tętniaków mózgu prof. dr hab. n. med. Małgorzata Szczerbo-Trojanowska
lek. med. Tomasz Roman
15:20-15:40 Badania MR i TK w kwalifikacji do wewnątrznaczyniowego leczenia ostrego udaru niedokrwiennego mózgu dr hab. n. med. Tadeusz Popiela
15:40-16:00 Badanie angio TK i angio MRI – jakie są oczekiwania neuroradiologa zabiegowego dr n. med. Adam Zapaśnik
16:00-16:20 „Geometria podziału tętnicy środkowej mózgu jako niezależny czynnik prognostyczny powstawania tętniaków. Numeryczna analiza w oparciu o badania CTA” lek. med. Jarosław Żyłkowski
16:20-16:40 Zwężenia tętnic wewnątrzczaszkowych – rozpoznawanie i leczenie wewnątrznaczyniowe prof. dr hab. n med. Tomasz Jargiełło
16:40-17:00 Przerwa kawowa
17:00-18:30 Zajęcia warsztatowe
19:30 Uroczysta kolacja
NIEDZIELA, 2 kwietnia 2017
09:30-09:50 Następna generacja w neuroobrazowaniu: PET MR, możliwości i wyzwania dr hab. n. med. Katarzyna Katulska
09:50-10:20 Radiochirurgia guzów mózgu prof. dr hab. n. med. Rafał Tarnawski
prof. dr hab. n. med. Barbara Bobek-Billewicz
10:20-10:40 Życie mózgu od poczęcia do śmierci w spektroskopii protonowej prof. dr hab. n. med. Andrzej Urbanik
10:40-10:55 Gadolinowe środki kontrastowe – najnowsze rekomendacje PRAC dr n. med. Jarosław Cieslicki
10:55-11:15 Przerwa kawowa
11:15-11:45 Trans-cranial MR-guided focused ultrasound: The future of non-invasive surgery is here Cesare Gagliardo MD
11:45-12:05 fMRI w diagnostyce – możliwości i ograniczenia dr inż. Weronika Dębowska
12:05-12:25 Rozwój technologii MR 7T w Lublinie dr hab. n. med. Radosław Pietura
12:25-12:35 Ultrawysokopolowy magnetyczny rezonans jądrowy 7T w Lublinie – aktualny stan badań, perspektywy dr hab. n. med. Radosław Rola
12:35-12:55 GE Health Cloud – rozwiązania w chmurze Sylwester Pawluk
12:55-13:30 Omówienie przypadków
13:30-13:45 Zamknięcie konferencji, podziękowania.
13.45-14:30 Obiad

Program warsztatów – 2012 r.

Godzina Autor Tytuł
Piątek, 20.04.2012
Godzina Tytuł Autor
13:00-14:30 Obiad
Otwarcie
14:30-14:40 Wystąpienie przedstawiciela PLTR
14:50-15:00 Wystąpienie Przedstawiciela GE Habib Nehme
15:00-15:20 Nowotwory OUN jako problem ostrodyżurowy prof. dr hab. Marek Sąsiadek
15:20-15:30 2 przypadki prof. dr hab. Marek Sąsiadek
15:30-16:00 Rak gardła i krtani – niezbędnik użytkownika dr n. med. Agnieszka Trojanowska
16:00-16:10 2 przypadki dr n. med. Agnieszka Trojanowska
16:10-16:30 Przerwa kawowa
16:30-16:50 Podstawy opisu onkologicznego dr n. med. Elżbieta Łuczyńska
16:50-17:20 Jak system IT może usprawnić pracę radiologa i onkologa dr n. med. Aleksander Gmur
17:20-17:50 Przerzuty – obrazowanie prof. dr hab. Ryszard Pacho
17:50-18:00 2 przypadki prof. dr hab. Ryszard Pacho
19:00-21:00 Kolacja
Sobota, 21.04.2012
09:00-09:30 Obrazowanie guzów i zmian guzopodobnych nerek prof. dr hab. Jerzy Walecki
09:30-09:50 Obrazowanie układu moczowego – okiem urologa dr n. med. Wojciech Rogowski
09:50-10:10 Guzy i zmiany guzopodobne nerek dr Mariusz Furmanek
10:10-10:20 2 przypadki dr Mariusz Furmanek
10:20-10:35 Perfuzja TK prostaty dr n. med. Elżbieta Łuczyńska
10:35-10:55 Zagrożenia Nefropatią Pokontrastową – jak ich unikać? dr hab. med. Przemysław Rutkowski
10:55-11:15 Przerwa kawowa
11:15-11:45 Programowy referat prof. dr hab. Piotr Potemski
11:45-12:15 Guzy płuc dr n. med. Magdalena Żabicka
12:15-12:35 PET/CT w raku oskrzeli dr n. med. Lucyna Opoka
12:35-12:55 Wieloenergetyczna TK – nowa epoka w tomografii komputerowej? – doświadczenia własne dr n. med. Anna Czarnecka
12:55-13:15 Zmiany płucne u pacjentów leczonych onkologicznie dr n. med. Luiza Grzycka-Kowalczyk
13:15-13:25 2 Przypadki dr n. med. Luiza Grzycka- Kowalczyk
13:25-14:30 Obiad
14:30-15:00 Czego radioterapeuta oczekuje od radiologa prof. dr hab. n. med. Lucyna Kępka
15:00-15:25 Kolonografia TK dr n. med. Piotr Palczewski
15:25-15:35 2 przypadki dr n. med. Piotr Palczewski
15:35-15:55 Wykrywanie guzów jelita grubego w przeglądowym badaniu TK dr Agnieszka Anysz-Grodzicka
15:55-16:15 Guzy jajników dr n. med. Laretta Grabowska-Derlatka
16:15-16:45 Zmiany w obrazowaniu po chemio- i radioterapii dr Jakub Pałucki
16:45-17:05 Przerwa kawowa
17:05-17:35 Radiologia pediatryczna w onkologii dr n. med. Katarzyna Lipka
17:35-17:45 2 przypadki dr n. med. Katarzyna Lipka
17:45-18:10 Nowotwory układu mięśniowo-szkieletowego dr n. med. Wojciech Wawrzynek
18:10-18:20 2 przypadki dr n. med. Wojciech Wawrzynek
18:20-18:40 Zaawansowane aplikacje onkologiczne w MRI 3T prof. Władysław Giedroyc
18:40-19:00 Interpretacja nie jedno ma imię dr n. med. Wojciech Wawrzynek
20:00 Uroczysta kolacja
Niedziela, 22 kwietnia 2012
09:30-10:00 Brachyterapia w leczeniu zmian nowotworowych wątroby. prof. dr hab. n. med. Maciej Pech
10:00-10:30 Chłoniaki prof. dr hab. n. med. Urszula Grzesiakowska
10:30-10:40 2 przypadki prof. dr hab. n. med. Urszula Grzesiakowska
10:40-11:00 Radiologia zabiegowa w onkologii prof. dr hab. Olgierd Rowiński
11:00-11:30 Systemy oceny jakościowej i ilościowej po leczeniu onkologicznym dr Jakub Pałucki
11:20-11:40 Guzy neuroendokrynne w jamie brzusznej prof. dr hab. n. med. Ryszard Pacho
11:40-12:40 Omówienie wyników warsztatów, nagrody
12:40-12:50 Podsumowanie i zakończenie obrad
13:00-14:00 Obiad

Program warsztatów – 2013 r.

Godzina Autor Tytuł
PIĄTEK
14.30 Wystąpienie PLTR prof. dr hab. Marek Sąsiadek – Prezes PLTR
Wystąpienie Przedstawiciela GE Habib Nehme – Dyrektor Generalny
GE Healthcare Polska
Czego chce od metod obrazowych anestezjolog / traumatolog w obliczu ATLS dr n. med. Paweł Andruszkiewicz
Metody obrazowe w obliczu ATLS. Wprowadzenie do Warsztatów jak opracować badania. dr n. med. Leopold Bakoń
Obecne poglądy na temat obrazowania urazów czaszkowo-mózgowych dr hab. Marek Stajgis
16.10 Przerwa kawowa
16.30 Ostry udar niedokrwienny: TK czy MR prof. dr hab. Marek Sąsiadek
Diagnostyka zakrzepicy żył i zatok mózgowia dr n. med. Agnieszka Warczyńska
Cicha rewolucja w obrazowaniu MR mgr inż. Piotr Seweryński
Głowa i szyja na izbie przyjęć – niedowład i porażenie nerwu VII dr hab. n. med. Agnieszka Trojanowska
18.25 Zajęcia w warsztatowe
19.00 Kolacja
SOBOTA
9.00 Urazy miąższu płucnego i opłucnej dr n. med. Katarzyna Błasińska
Obrazowanie urazów naczyń dr n. med. Leopold Bakoń
Co nowego w obrazowaniu urazów narządów jamy brzusznej – wątroby, krezki i jelit dr n. med. Maciej Michalak
Terapia cewnikowa u pacjentów po urazach wielonarządowych dr n. med. Adam Zapaśnik
11.25 Przerwa kawowa
11.45 Politrauma a dawka w TK dr n. med. Piotr Palczewski
Jak zmniejszyć dawkę promieniowa oraz dawkę jodu w badaniach TK lek. med. Marek Pitucha,
mgr inż. Grzegorz Gryszkiewicz
Największym wrogiem człowieka jest jego układ nerwowy. George Orwell dr n. med.Luiza Kowalczyk
Zarządzanie ryzykiem powikłań pokontrastowych w stanach nagłych prof. dr hab. med. Tomasz Stompór
Bóle brzucha u ciężarnych? dr n. med. Anna Romaniuk-Doroszewska
13.40 Zajęcia w warsztatowe
14.00 Obiad
15.00 Urazy kręgosłupa i rdzenia kręgowego dr n. med. Piotr Palczewski
Jaka metoda do jakiego uszkodzenia kości dr n. med. Wojciech Wawrzynek
Obrazowanie zmian urazowych w podudziu i stopie – kiedy TK a kiedy MR dr n. med. Magdalena Żabicka,
lek. med. Agata Gmachowska
Urazy ortopedyczne w MR dr Beata Ciszkowska-Łysoń
16.45 Przerwa kawowa
17.05 Radiologia doraźna w pediatrii dr n. med. Katarzyna Lipka
Szybkie i bezpieczne przesyłanie danych. Co radiolog powinien wiedzieć o IT mgr inż. Dawid Wilk
Rozpoznawanie ostrego bólu w jamie brzusznej i miednicy prof. dr hab. Krzysztof Zieniewicz
Rola WTK w rozpoznawaniu przyczyn bólu w ostrych schorzeniach jamy brzusznej prof. dr hab. med. R. Pacho
do 19.00 WYDAJE MI SIĘ, ŻE UMIEM WYKŁADAĆ dr n. med. Wojciech Wawrzynek
20.00 Uroczysta kolacja
NIEDZIELA
10.00 Krwawienie z przewodu pokarmowego w TK dr . med. Dariusz Konecki
Co nowego w urazach układu moczowego dr hab. n. med. Zbigniew Serafin
MR w ostrych schorzeniach narządów jamy brzusznej lek. med. Anna Kolasa,
dr hab. n. med. Andrzej Cieszanowski
Omówienie wyników warsztatów, nagrody
do 12.20 Podsumowanie i zakończenie obrad

Program warsztatów – 2014 r.

Szanowni Państwo,

poniżej prezentujemy program tegorocznej edycji warsztatów. Jednocześnie chcielibyśmy poinformować, że program ten może ulec niewielkim zmianom.

PIĄTEK
Godzina Temat Wykładowca
14:30-14:35 Wystąpienie przewodniczącego PLTR Marek Sąsiadek
14:35-14:40 Wystąpienie przedstawiciela GE Anna Kasprzak
14:40-14:45 Wystąpienie Organizatorów Adam Zapaśnik,
Marek Stajgis,
Olgierd Rowiński
14:45-15:05 Obrazowanie tętnic wieńcowych – anatomia, warianty i anomalie rozwojowe (m.in. protokoły badania) Leopold Bakoń
15:05-15:35 Less is more? Dose optimization in CCTA Christian Loewe
15:35-16:00 Przerwa kawowa
16:00-16:30 Angiografia TK tt. wieńcowych – indeks zwapnień i obrazowanie blaszki miażdżycowej – technika i protokół badania, ograniczenia, przeciwskazania, analiza obrazu Luiza Grzycka-Kowalczyk
16:30-16:50 Serce – szybszy opis badania przy użyciu narzędzi Universal Viewer Tomasz Czuryłło
16:50-17:10 Ocena stentów i graftów po zabiegach operacyjnych i rewascularyzacji w naczyniach wieńcowych Elżbieta Siek
17:10-18:00 Zajęcia warsztatowe
19:00 Kolacja
SOBOTA
Godzina Temat Wykładowca
09:00-09:30 Mapowanie ujść żylnych Arkadiusz Zegadło
09:30-09:50 Elementy obowiązkowe opisu badania CoroCT Przemysław Jaźwiec
09:50-10:10 DOSEWATCH – nowe narzędzie w monitorowaniu i optymalizacji dawki RTG na przykładzie badania TK serca i klatki piersiowej Barbara Szymańska
10:10-10:30 Nowe możliwości obrazowania serca w tomografii komputerowej Grzegorz Gryszkiewicz
10:30-11:00 TK w ocenie wad wrodzonych serca Tomasz Miszalski- Jamka
11:00-11:15 Podsumowanie, test
11:15-11:35 Przerwa kawowa
11:35-12:05 Wykonuję koronarografie. Znam możliwości TK. Czy potrzebuję badania MR serca? Mariusz Skowerski
12:05-12:35 Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego w chorobie niedokrwiennej serca Katarzyna Katulska
12:35-12:55 Badanie MR serca w warunkach obciążeniowych- wskazania, technika badania Joanna Petryka- Mazurkiewicz
12:55-13:25 Zapalenie mięśnia sercowego Karol Miszalski- Jamka
13:25-14:00 Zajęcia warsztatowe
14:00-15:00 Obiad
15:00-15:30 Zastosowanie MR we wrodzonych chorobach serca Jolanta Miśko
15:30-16:00 Kardiomiopatie Agata Brzozowska- Czarnek
16:00-16:30 Guzy serca i choroby osierdzia Małgorzata Urbańczyk
16:30-16:50 Nadciśnienie płucne w MR Dorota Piotrowska-Kownacka
16:50-17:10 Przerwa kawowa
17:10-17:25 Bezpieczeństwo badań MR Anna Kociemba
17:25-17:45 Cardiac MR – important examination Piero Ghedin
17:45-18:15 Badania MR w diagnostyce chorób serca w populacji dziecięcej Mateusz Śpiewak
18:15-18:30 Podsumowanie, test
18:30-18:45 Serce nie sługa Wojciech Wawrzynek
18:45-19:30 Zajęcia warsztatowe
20:30 Uroczysta kolacja
NIEDZIELA
Godzina Temat Wykładowca
09:30-10:30
Tętniaki – diagnostyka przed leczeniem
Tętniaki – diagnostyka kontrolna i terapia endoleakow
Adam Zapaśnik
Maciej Pech
10:30-11:30
Rozwarstwienia Typ A – diagnostyka przedoperacyjna i diagnostyka pooperacyjna
Rozwarstwienia Typ B – diagnostyka
Rozwarstwienia Typ B – diagnostyka
Tadeusz Popiela
Mikołaj Wojtaszek,
Olgierd Rowiński
11:30-11:50 GE – technologie wspomagające procedury interwencyjne w obrębie aorty Paweł Zwierzewicz
11:50-12:10 Przerwa kawowa
12:10-13:10
Tętnice szyjne – diagnostyka
Tętnice szyjne – terapia – oczekiwania, angiografia
Wojciech Wawrzynek,
Ludomir Stefańczyk
13:10-14:10
Tętnice nerkowe – diagnostyka
Terapia nerkowe – terapia – oczekiwania, wykorzystanie diagnostyczne
Magdalena Januszewicz,
Rafał Maciąg
14:10-14:20 Zamknięcie konferencji Adam Zapaśnik,
Marek Stajgis,
Olgierd Rowiński
14:20 Obiad