Słowo wstępne – 2013 r.

To już dziewiąta edycja Warsztatów Tomografii Komputerowej, która odbędzie się w dniach 19-21 kwietnia 2013 roku w Centrum Konferencyjnym w Ossie znajdującym się kilkanaście kilometrów od Rawy Mazowieckiej. Wszystkie te informacje mogą Państwo znaleźć, klikając odpowiedni link w menu po lewej stronie lub na górze strony. Tegoroczna edycja zgodnie z obietnicą z 2009 roku powraca do tematu diagnostyki tomograficznej w stanach nagłych.
Tak jak w poprzednich latach w charakterze wykładowców wystąpią koledzy na co dzień zajmujący się tomografią wielorzędową, a część prezentacji przedstawią znamienici klinicyści. Zachęcamy do wzięcia udziału w dyskusji, wypowiedzi uczestników konferencji bardzo wiele wnoszą do omawianej problematyki i uzupełniają wiedzę przekazaną nam przez wykładowców o przypadki „z życia wzięte”.

Jak zwykle firma GE Healthcare wyposaży Salę Treningową w konsole robocze do opracowywania badań. Każdy z uczestników będzie mógł zapoznać się z badaniami tematycznie związanymi z przedstawionymi prezentacjami na sali wykładowej. Osoby, które postawią najwięcej prawidłowych rozpoznań, zostaną nagrodzone na zakończenie warsztatów.

Do głosowania wykorzystamy system umożliwiający interakcję pomiędzy słuchaczami a wykładowcami.

Uczestnicy Warsztatów otrzymają Syllabus publikujący slajdy oraz certyfikat udziału i punkty edukacyjne.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Warsztatach zarówno doświadczonych, jak i początkujących radiologów.

dr n. med. Adam Zapaśnik

Przewodniczący Sekcji TK i MR
Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego

prof. dr hab. n. med. Ryszard Pacho

Z-ca Przewodniczącego Rady Programowej

Komitet naukowy – 2013 r.

prof. dr hab. n. med. Ryszard Pacho – Przewodniczący Komitetu Naukowego

prof. dr hab. n. med. Jan Baron

prof. dr hab. n. med. Olgierd Rowiński

prof. dr hab. n. med. Marek Sąsiadek

dr hab. n. med. Marek Stajgis

prof. dr hab. n. med. Andrzej Urbanik

prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki

dr n. med. Adam Zapaśnik

Program warsztatów – 2013 r.

Godzina Autor Tytuł
PIĄTEK
14.30 Wystąpienie PLTR prof. dr hab. Marek Sąsiadek – Prezes PLTR
Wystąpienie Przedstawiciela GE Habib Nehme – Dyrektor Generalny
GE Healthcare Polska
Czego chce od metod obrazowych anestezjolog / traumatolog w obliczu ATLS dr n. med. Paweł Andruszkiewicz
Metody obrazowe w obliczu ATLS. Wprowadzenie do Warsztatów jak opracować badania. dr n. med. Leopold Bakoń
Obecne poglądy na temat obrazowania urazów czaszkowo-mózgowych dr hab. Marek Stajgis
16.10 Przerwa kawowa
16.30 Ostry udar niedokrwienny: TK czy MR prof. dr hab. Marek Sąsiadek
Diagnostyka zakrzepicy żył i zatok mózgowia dr n. med. Agnieszka Warczyńska
Cicha rewolucja w obrazowaniu MR mgr inż. Piotr Seweryński
Głowa i szyja na izbie przyjęć – niedowład i porażenie nerwu VII dr hab. n. med. Agnieszka Trojanowska
18.25 Zajęcia w warsztatowe
19.00 Kolacja
SOBOTA
9.00 Urazy miąższu płucnego i opłucnej dr n. med. Katarzyna Błasińska
Obrazowanie urazów naczyń dr n. med. Leopold Bakoń
Co nowego w obrazowaniu urazów narządów jamy brzusznej – wątroby, krezki i jelit dr n. med. Maciej Michalak
Terapia cewnikowa u pacjentów po urazach wielonarządowych dr n. med. Adam Zapaśnik
11.25 Przerwa kawowa
11.45 Politrauma a dawka w TK dr n. med. Piotr Palczewski
Jak zmniejszyć dawkę promieniowa oraz dawkę jodu w badaniach TK lek. med. Marek Pitucha,
mgr inż. Grzegorz Gryszkiewicz
Największym wrogiem człowieka jest jego układ nerwowy. George Orwell dr n. med.Luiza Kowalczyk
Zarządzanie ryzykiem powikłań pokontrastowych w stanach nagłych prof. dr hab. med. Tomasz Stompór
Bóle brzucha u ciężarnych? dr n. med. Anna Romaniuk-Doroszewska
13.40 Zajęcia w warsztatowe
14.00 Obiad
15.00 Urazy kręgosłupa i rdzenia kręgowego dr n. med. Piotr Palczewski
Jaka metoda do jakiego uszkodzenia kości dr n. med. Wojciech Wawrzynek
Obrazowanie zmian urazowych w podudziu i stopie – kiedy TK a kiedy MR dr n. med. Magdalena Żabicka,
lek. med. Agata Gmachowska
Urazy ortopedyczne w MR dr Beata Ciszkowska-Łysoń
16.45 Przerwa kawowa
17.05 Radiologia doraźna w pediatrii dr n. med. Katarzyna Lipka
Szybkie i bezpieczne przesyłanie danych. Co radiolog powinien wiedzieć o IT mgr inż. Dawid Wilk
Rozpoznawanie ostrego bólu w jamie brzusznej i miednicy prof. dr hab. Krzysztof Zieniewicz
Rola WTK w rozpoznawaniu przyczyn bólu w ostrych schorzeniach jamy brzusznej prof. dr hab. med. R. Pacho
do 19.00 WYDAJE MI SIĘ, ŻE UMIEM WYKŁADAĆ dr n. med. Wojciech Wawrzynek
20.00 Uroczysta kolacja
NIEDZIELA
10.00 Krwawienie z przewodu pokarmowego w TK dr . med. Dariusz Konecki
Co nowego w urazach układu moczowego dr hab. n. med. Zbigniew Serafin
MR w ostrych schorzeniach narządów jamy brzusznej lek. med. Anna Kolasa,
dr hab. n. med. Andrzej Cieszanowski
Omówienie wyników warsztatów, nagrody
do 12.20 Podsumowanie i zakończenie obrad

prof. dr hab. n. med. Olgierd Rowiński

Urodzony w roku 1951. Ukończył Akademię Medyczną w Warszawie w roku 1975.
Pracę doktorską na temat usuwania złogów resztkowych z dróg żółciowych obronił w roku 1987.

Stopień doktora habilitowanego uzyskał w roku 2000 na podstawie rozprawy dotyczącej angioplastyki tętnic nerkowych.

Główny obszar zainteresowań to Radiologia Zabiegowo-Naczyniowa. Uczestniczył we wdrożeniu wielu technik zabiegowych: angioplastyki tętnic nerkowych, interwencje w drogach żółciowych, zabiegi TIPS, leczenie rozwarstwień i tętniaków aorty piersiowej i brzusznej przy użyciu stent graftów aortalnych.
Od 2004 roku Kierownik II Zakładu Radiologii Klinicznej Akademii Medycznej w Warszawie. Autor ponad 200 doniesień naukowych opublikowanych w Polsce i zagranicą, około 250 doniesień zjazdowych krajowych i zagranicznych.

Od 2001 roku powołany przez Ministra Zdrowia na stanowisko Krajowego Konsultanta ds. Radiologii – Diagnostyki Obrazowej. Członek Zarządu Głównego Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Komitetu Fizyki Medyczne, Radiobiologii i Diagnostyki Obrazowej Polskiej Akademii Nauk.
Trzykrotnie nagrodzony przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. Wyróżniony medalem im. prof. W. Zawadowskiego przez PLTR. Żonaty, ojciec trzech wspaniałych córek.

prof. dr hab. n. med. Ryszard Pacho

prof. dr hab. n. med. Ryszard Pacho

Urodził się 28 kwietnia 1949 roku w Warszawie. Syn lekarza. W latach 1967-1973 studiował medycynę na Wydziale Ogólnolekarskim Akademii Medycznej w Warszawie, studia ukończył z wyróżnieniem Od roku 1973 pracuje w Zakładach Radiologii Akademii Medycznej do chwili obecnej z przerwą na lata 1986-1992, kiedy był zatrudniony jako konsultant rządu Republiki Malty ds. radiologii. Specjalizację I-ego stopnia z rentgenodiagnostyki I-ego stopnia uzyskał w 1976 roku, a w roku 1980 zdał egzaminy specjalizacyjne na II stopień specjalizacji z rentgenodiagnostyki. Zajmuje się wszystkimi działami współczesnej rentgenodiagnostyki i diagnostyki medycznej. W roku 1984 obronił pracę doktorską o różnicowaniu guzów nadnerczy przy pomocy tomografii komputerowej, a w roku 2001 obronił pracę habilitacyjną o znaczeniu TK w rozpoznawaniu zatorowości płucnej przed Radą I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Jest autorem lub współautorem 162 prac naukowych (z tego 47 po angielsku i 1 po niemiecku).

Obecnie pracuje na stanowisku profesora II Zakładu Radiologii Lekarskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest profesorem tytularnym od 2007 roku. Dodatkowo pełni funkcję Kierownika Działu Diagnostyki w przychodni NZOZ AVI.

Jest żonaty, żona jest technikiem elektoradiologii. Syn jest lekarzem i kończy specjalizację z chorób wewnętrznych.