dr hab. n. med. Zbigniew Serafin

Absolwent Akademii Medycznej w Bydgoszczy (1998). Doktorat nt. tomografii komputerowej serca obronił w 2005 r., habilitację nt. obrazowania tętniaków wewnątrzczaszkowych po embolizacji – w 2013 r.

Obecnie jest kierownikiem Katedry i Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Główne zainteresowania naukowe to wieloenergetyczna tomografia komputerowa i postprocessing obrazów dyfuzyjnych MR. W wolnych chwilach „bawi się” statystyką.

dr hab. n. med. Agnieszka Trojanowska

dr hab. n. med. Agnieszka Trojanowska

Specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej, adiunkt I Zakładu Radiologii Lekarskiej i Medycyny Nuklearnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, przewodnicząca Sekcji Głowy i Szyi Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, członkini Zarządu European Society of Head and Neck Radiology (ESHNR). Autor/współautor 38 publikacji, 6 rozdziałów w podręczniku, 1 pozycji książkowej Recenzent w 4 europejskich czasopismach radiologicznych.

Od 2008 roku pracuje w komisjach ds. planowania zjazdów ECR Praca w licznych międzynarodowych towarzystwach naukowych laryngologicznych i radiologicznych (m. in. European Laryngological Society, European Society of Head and Neck Oncology, PLTR, PTOL). Od 2006 roku prowadzi w Lublinie szkołę obrazowania laryngologicznego, organizując kursy dotyczące patologii piramidy kości skroniowej oraz nowotworów głowy i szyi. Z zamiłowania radiolog głowy i szyi, ze szczególnym uwzględnieniem piramidy kości skroniowej oraz gardła i krtani.

Najważniejsze zainteresowania pozamedyczne: wspinaczka, trekking, podróże, narciarstwo i klasyczna muzyka gitarowa.