Słowo wstępne – 2006 r.

Koleżanki i Koledzy

Na przełomie marca i kwietnia ubiegłego roku zorganizowaliśmy Warsztaty Wielorzędowej Tomografii Komputerowej. Konferencję poświęcono zaletom aparatów wielorzędowych w badaniach tomograficznych głowy i szyi. W ciągu trzech dni wygłoszono siedemnaście wykładów. Uruchomiliśmy także sześć konsoli treningowych, na których uczestnicy korzystając z pomocy trenera mogli samodzielnie opracowywać badania.

Spotkanie zostało bardzo ciepło przyjęte przez uczestników, dlatego wspólnie z partnerem, firmą General Electric Healthcare chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w kolejnej odsłonie warsztatów. Obecna, druga edycja będzie poświęcona diagnostyce klatki piersiowej. Podobnie jak i w ubiegłym roku spotkanie odbędzie się w Ciechocinku, w Centrum Konferencyjnym „Targon”, w dniach 31.03.-02.04.2006.

Autorami wystąpień będą koledzy z ośrodków wyposażonych w wielorzędowe aparaty. Myślą przewodnią spotkania jest praktyczne zastosowanie wielorzędowej tomografii w codziennej pracy szpitala. W trakcie każdego wykładu głos zabierze specjalista kliniczny, którego wystąpienie ma wywołać gorącą dyskusję.

Równolegle będą prowadzone zajęcia praktyczne. Każdy z uczestników będzie miał możliwość samodzielnej pracy przy konsoli treningowej. Zarchiwizowane badania umożliwią pokazanie możliwości nowoczesnego sprzętu. Będzie to możliwe dzięki zainstalowaniu dziesięciu konsoli roboczych, których udostępnienie zadeklarowała firma GE.

Serdecznie zapraszam do udziału w Warsztatach wszystkich radiologów, także i tych, którzy do tej pory nie pracują z takim sprzętem. Dodatkową zachętą niech będzie przyznanie uczestnikom 18 punktów.

Życzę owocnych obrad

Piotr Sosnowski
Przewodniczący Sekcji TK i MR
Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego

Program – 2006 r.

Godzina Autor Tytuł
PIĄTEK, 31 marca 2006
15.00.-15.20 dr n. med. Adam Zapaśnik

Robert Mazurkiewicz

Powitanie
15.20.-16.00 dr hab. n. med. Piotr Sosnowski Badania obrazowe całego ciała (whole body imaging) stan obecny
i perspektywy
16.00.-16.30 Christophe Arnaud

AW volume share – excellent in postprocessing
16.30.-17.10 dr n. med. Jacek Heciak Słownik terminów stosowanych w badaniach płuc tomografii komputerowej wysokiej rozdzielczości – TKWR
(high-resolution computed tomography – HRCT)
17.10.-17.40 dr n. med. Zbigniew Serafin Calcium scoring. Metodyka i znaczenie kliniczne pomiaru ilości zwapnień w tętnicach wieńcowych
17.40.-18.00 Przerwa na kawę
18.00.-18.40 dr n. med. Agnieszka Trojanowska Objawy i choroby towarzyszące zatorowości płucnej – niespodziewane znaleziska, nieplanowane
rozpoznania
18.40.-19.20 dr n. med. Wadim Wojciechowski Możliwości Wielorzędowej Tomografii Komputerowej w obrazowaniu drzewa oskrzelowego
19.30.-21.00 KOLACJA
SOBOTA, 1 kwietnia 2006
09.00.-09.40 dr n. med. Magdalena Żabicka Zmiany śródmiąższowe płuc, różne objawy, różne rozpoznania
09.40.-10.20 dr n. med Elżbieta Czekajska-Chehab Możliwości zastosowania Wielorzędowej Tomografii Komputerowej w diagnostyce wad wrodzonych serca i
naczyń klatki piersiowej
10.20.-11.00 dr n. med. Agnieszka Trojanowska 300-400 mg jodu mity i fakty
11.00.-11.40 dr Bernard Jaroń Diagnostyka aorty piersiowej i naczyń płucnych w tomografii wielorzędowej
11.40.-12.00 Przerwa na kawę
12.00.-12.40 prof. dr hab. Jerzy Kołodziej

dr Marian Kołodziej

Przydatność wielowarstwowej tomografii komputerowej w diagnostyce guzów płuc. Czego oczekuje
torakochirurg od radiologa
12.40.-13.20 dr hab. n. med. Ryszard Pacho Spiralna tomografia komputerowa w rozpoznawaniu zatorowości płucnej
13.30.-15.00 PRZERWA OBIADOWA
15.00.-15.40 dr n. med. Magdalena Zagrodzka Zastosowanie aparatów 64-detektorowych w diagnostyce kardiologicznej
15.40.-16.20 dr Dominika Puchalska Nefrotoksyczne działanie środków cieniujących
16.20.-17.00 dr n. med. Sebastian Szmit Kliniczne zastosowanie 64 detektorowej Tomografii Komputerowej w diagnostyce kardiologicznej
17.00.-17.40 dr n. med. Jacek Brzeziński Pomiary wolumetryczne zmian ogniskowych w płucach
17.40.-18.00 Przerwa na kawę
18.00.-19.00 mgr inż. Jarosław Furdal Pracownia TK XXI wieku
20.30.-10.00 BANKIET
NIEDZIELA, 2 kwietnia 2006
10.30.-11.00 dr n. med. Przemysław Czyszkowski Zastosowanie skopii-KT w aparatach wielorzędowych do termoablacji zmian ogniskowych w miąższu płucnym
11.00.-11.40 dr n. med Adam Zapaśnik Protokoły aplikacji w strzykawkach automatycznych
11.40.-12.20 dr Małgorzata Żukowska

dr Piotr Lodziński

Diagnostyka żył płucnych za pomocą SWTK przed przezskórną termiczną ablacją ujść żylnych z powodu
migotania przedsionków
12.20.-13.30 Leszek Ślisz Fundusze z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na zakupu sprzętu radiologicznego

prof. dr hab. n. med. Olgierd Rowiński

Urodzony w roku 1951. Ukończył Akademię Medyczną w Warszawie w roku 1975.
Pracę doktorską na temat usuwania złogów resztkowych z dróg żółciowych obronił w roku 1987.

Stopień doktora habilitowanego uzyskał w roku 2000 na podstawie rozprawy dotyczącej angioplastyki tętnic nerkowych.

Główny obszar zainteresowań to Radiologia Zabiegowo-Naczyniowa. Uczestniczył we wdrożeniu wielu technik zabiegowych: angioplastyki tętnic nerkowych, interwencje w drogach żółciowych, zabiegi TIPS, leczenie rozwarstwień i tętniaków aorty piersiowej i brzusznej przy użyciu stent graftów aortalnych.
Od 2004 roku Kierownik II Zakładu Radiologii Klinicznej Akademii Medycznej w Warszawie. Autor ponad 200 doniesień naukowych opublikowanych w Polsce i zagranicą, około 250 doniesień zjazdowych krajowych i zagranicznych.

Od 2001 roku powołany przez Ministra Zdrowia na stanowisko Krajowego Konsultanta ds. Radiologii – Diagnostyki Obrazowej. Członek Zarządu Głównego Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Komitetu Fizyki Medyczne, Radiobiologii i Diagnostyki Obrazowej Polskiej Akademii Nauk.
Trzykrotnie nagrodzony przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. Wyróżniony medalem im. prof. W. Zawadowskiego przez PLTR. Żonaty, ojciec trzech wspaniałych córek.

dr n. med. Magdalena Żabicka

dr n. med. Magdalena Żabicka

Jest absolwentką Akademii Medycznej w Warszawie, specjalistką radiologii. Od lat pracuje w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie, od lat także współpracuje z AVI Diagnostyka obecnie w strukturach LUX MED. Diagnostyka w tomografii komputerowej i rezonansie magnetycznym jest moją codziennością. Oceną układu szkieletowego zwłaszcza w badaniu MR zajmuje się od lat i polubiła ortopedię, choć przyznaje, że jest to trudna miłość.

Poza tym zajmuje się diagnostyką płuc, współpracując na stałe z Kliniką Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii. Ocena rozstrzeni oskrzeli i zmian im towarzyszących w tomografii komputerowej była tematem jej rozprawy doktorskiej.

Poza medycyną moją pasją są podróże i książki.