Patroni – 2018 r.

prof. Andrzej Urbanik Prezes Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego
prof. Marek Sąsiadek Redaktor Naczelny Polish Journal of Radiology