Program warsztatów – 2017 r.

Szanowni Państwo.

Poniżej zamieszczamy program warsztatów. Chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że jest on na bieżąco aktualizowany i może ulec zmianom.

Pozdrawiamy serdecznie,
Zespół Warsztatów

PIĄTEK, 31 marca 2017
13:30-14:30 Obiad
14:30-14:35 Wystąpienie Prezesa Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego prof. dr hab. n. med. Andrzej Urbanik
14:35-14:40 Wystąpienie Przewodniczącego Sekcji TK i MR PLTR dr n. med. Adam Zapaśnik
14:40-14:45 Wystąpienie przedstawiciela GE Healthcare dyrektor Anna Kasprzak
14:45-15:15 Istotne aspekty obrazowania choroby małych naczyń w praktyce klinicznej prof. dr hab. n. med. Agata Majos
15:15-15:45 Wybrane neuroinfekcje – problemy diagnostyczne prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Tarasów
15:45-16:15 Patologie regionu głowy i szyi przechodzące przez podstawę czaszki dr hab. n. med. Agnieszka Trojanowska
16:15-16:35 Przerwa kawowa
16:35-17:20 Udar niedokrwienny widziany oczami radiologa i neurologa prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki
dr n. med. Grzegorz Witkowski
17:20-17:40 „Leczenie wewnątrznaczyniowe wczesnego udaru niedokrwiennego” prof. dr hab. n. med. Jan Baron
17:40-18:00 Zakrzepica żylna – święty Graal neurologów dr hab. n. med. Zbigniew Serafin
18:00-19:00 Zajęcia warsztatowe
19:30 Kolacja
SOBOTA, 1 kwietnia 2017
09:00-09:40 My most beautiful mistakes – przegląd przypadków dr hab. n. med. Joanna Bladowska
dr hab. n. med. Anna Zimny
09:40-09:55 Dłużej znaczy lepiej? Przydatność szybkiego protokołu badania MR mózgowia lek. med. Małgorzata Piwkowska
09:55-10:10 Syntetyczny MRI mózgu nowe techniki przyśpieszania dr inż. Waldemar Senczenko
10:10-10:40 Wariant normy a patologia w neuroradiologii dr n. med. Artur Grochowski
10:40-11:20 Diagnostyka obrazowa u chorych z padaczką lekooporną- pytania radiologa do klinicysty i klinicysty do
radiologa
dr n. med. Edyta Maj
prof. dr hab. n. med. Dariusz Jaskólski
11:20-11:40 Obecne miejsce CT przy dynamicznym rozwoju MRI Mateusz Rusiniak
11:40-12:00 Przerwa kawowa
12:00-12:30 Badania obrazowe w rozpoznowaniu śmierci mózgu dr n. med. Marcin Sawicki
12:30-13:00 Zmiany hiperintensywne w rdzeniu kręgowym – czy wszystkie wyglądają tak samo? prof. dr hab. n. med. Monika Bekiesińska-Figatowska
13:00-13:30 Urazy rdzenia kręgowego- teraźniejszość i przyszłość dr n. med Luiza Grzycka-Kowalczyk
13:30-14:00 Zastosowanie zaawansowanych aplikacji diagnostycznych zintegrowanych z systemem PACS w codziennej
praktyce klinicznej
Jarosław Dąbrowski
14:00-15:00 Obiad
15:00-15:20 Rola tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego w leczeniu tętniaków mózgu prof. dr hab. n. med. Małgorzata Szczerbo-Trojanowska
lek. med. Tomasz Roman
15:20-15:40 Badania MR i TK w kwalifikacji do wewnątrznaczyniowego leczenia ostrego udaru niedokrwiennego mózgu dr hab. n. med. Tadeusz Popiela
15:40-16:00 Badanie angio TK i angio MRI – jakie są oczekiwania neuroradiologa zabiegowego dr n. med. Adam Zapaśnik
16:00-16:20 „Geometria podziału tętnicy środkowej mózgu jako niezależny czynnik prognostyczny powstawania tętniaków. Numeryczna analiza w oparciu o badania CTA” lek. med. Jarosław Żyłkowski
16:20-16:40 Zwężenia tętnic wewnątrzczaszkowych – rozpoznawanie i leczenie wewnątrznaczyniowe prof. dr hab. n med. Tomasz Jargiełło
16:40-17:00 Przerwa kawowa
17:00-18:30 Zajęcia warsztatowe
19:30 Uroczysta kolacja
NIEDZIELA, 2 kwietnia 2017
09:30-09:50 Następna generacja w neuroobrazowaniu: PET MR, możliwości i wyzwania dr hab. n. med. Katarzyna Katulska
09:50-10:20 Radiochirurgia guzów mózgu prof. dr hab. n. med. Rafał Tarnawski
prof. dr hab. n. med. Barbara Bobek-Billewicz
10:20-10:40 Życie mózgu od poczęcia do śmierci w spektroskopii protonowej prof. dr hab. n. med. Andrzej Urbanik
10:40-10:55 Gadolinowe środki kontrastowe – najnowsze rekomendacje PRAC dr n. med. Jarosław Cieslicki
10:55-11:15 Przerwa kawowa
11:15-11:45 Trans-cranial MR-guided focused ultrasound: The future of non-invasive surgery is here Cesare Gagliardo MD
11:45-12:05 fMRI w diagnostyce – możliwości i ograniczenia dr inż. Weronika Dębowska
12:05-12:25 Rozwój technologii MR 7T w Lublinie dr hab. n. med. Radosław Pietura
12:25-12:35 Ultrawysokopolowy magnetyczny rezonans jądrowy 7T w Lublinie – aktualny stan badań, perspektywy dr hab. n. med. Radosław Rola
12:35-12:55 GE Health Cloud – rozwiązania w chmurze Sylwester Pawluk
12:55-13:30 Omówienie przypadków
13:30-13:45 Zamknięcie konferencji, podziękowania.
13.45-14:30 Obiad