Program warsztatów – 2016 r.

Szanowni Państwo.

Poniżej zamieszczamy program warsztatów. Chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że jest on na bieżąco aktualizowany i może ulec zmianom.

Pozdrawiamy serdecznie,
Zespół Warsztatów TK

PIĄTEK, 15 kwietnia 2016
13:00-14:00 Obiad
14:00-14:10 Wystapienie przewodniczącego PLTR prof. dr hab. n med. Marek Sąsiadek
14:10-14:20 Wystąpienie przedstawiciela GE Anna Kasprzak
14:20-14:30 Wystąpienie Organizatorów dr n. med. Adam Zapaśnik, prof. dr hab. n. med. Andrzej Cieszanowski, dr n. med. Wojciech Wawrzynek
14:30-14:50 Mammografia spektralna w rozpoznawaniu, kwalifikacji do leczenia i odpowiedzi na leczenie raka piersi dr n. med. Katarzyna Steinhoff- Radwańska
14:50-15:10 Endometrioza pozajajnikowa w obrazie MR prof. dr hab. n med. Monika Bekiesińska- Figatowska
15:10-15:30 Ocena perfuzji przy użyciu techniki ASL dr hab. n. med. Zbigniew Serafin
15:30-15:50 Following the sun- czyli sytuacja prawna teleradiologii mec Wojciech Maczuch
15:50-16:10 Przerwa kawowa
16:10-16:30 Najnowsze trendy w obrazowaniu dyfuzyjnym narządów jamy brzusznej lek. Katarzyna Sułkowska & dr n. med. Piotr Palczewski
16:30-16:50 Narzędzia monitorowania poziomu stłuszczania wątroby o oparciu o technologię Ideal IQ dr Jarosław Maczuch
16:50-17:10 Kontrowersje dotyczące rozpoznawania HCC w TK i MR prof. dr hab. n. med. Andrzej Cieszanowski
17:10-17:30 Metody leczenia raka wątrobowo-komórkowego w radiologii zabiegowej dr n. med. Adam Zapaśnik
17:30-17:50 Nowe techniki MR- co oferują ? dr n. fiz. Waldemar Senczenko
17:50-18:30 Zajęcia warsztatowe
19:30 Kolacja
SOBOTA, 16 kwietnia 2016
09:30-09:50 Badania prenatalne w MR dr hab. n. med. Izabela Herman- Sucharska
09:50-10:10 Ocena świeżych urazów kręgosłupa w spektralnej tomografii komputerowej dr n. med. Wojciech Wawrzynek
10:10-10:30 Diagnostyka urazów miednicy prof. dr hab. n med. Ryszard Pacho
10:30-10:50 Zatorowość płucna a nowoczesne techniki rekonstrukcji dr n. med. Anna Korzonkiewicz
10:50-11:10 Przerwa kawowa
11:10-11:30 Spektroskopia na wysokich polach – postępy w neuroobrazowaniu prof. dr hab. n med. Jerzy Walecki & prof. dr hab. n med. Paweł Grieb
11:30-11:50 Środki kontrastowe – czy tylko bezpieczeństwo? prof. dr hab. n med. Urszula Grzesiakowska
11:50-12:10 Co nowego na SORze dr n. med. Luiza Grzycka- Kowalczyk
12:10-12:30 Tomosynteza w diagnostyce piersi dr n. med. Elżbieta Łuczyńska
12:30-12:50 Przerwa kawowa
12:50-13:10 Malformacje naczyniowe w MR dr hab. n. med. Katarzyna Katulska
13:10-13:30 Udary niedokrwienne mózgu, trombektomia mechaniczna dr n med Maciej Jaworski
13:30-13:50 Rola MR w procesie diagnostyki i leczenia raka gruczołu krokowego dr n med Józef Gancarz
13:50-14:10 Zastosowanie spektralnej tomografii komputerowej w codziennej praktyce klinicznej dr n. med. Maciej Guziński
14:10- 14:30 Podsumowanie warsztatów
14:30 Obiad