Tętnice szyjne- oczekiwania, leczenie

Przedstawiono opcje terapeutyczne u chorych z zwężeniami tętnic szyjnych. W kontekście wyboru metody leczenia omówiono uwarunkowania anatomiczne mogące utrudnić przeprowadzenie procedur operacyjnych i wewnątrznaczyniowych. Przedstawiono zagadnienia związane z oceną budowy blaszki miażdżycowej jako czynnika istotnego w kwalifikacji do leczenia. Omówiono także przypadki zwężeń tętnic domózgowych będących konsekwencją innych patologii poza miażdżycą zarostową (dysplazja włóknisto mięśniowa, rozwarstwienie pourazowe, zapalenie) w powiązaniu z polecaną metodą leczenia.