Ludomir Stefańczyk

Ludomir Stefańczyk

Urodzony w Łodzi –rocznik 1961

Absolwent AM w Łodzi (rocznik 1996)

Kierownik Katedry Radiologii Diagnostyki Obrazowej UM w Łodzi oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej USK 1 im. N. Barlickiego w Łodzi (od 2003), poprzednio, od 1991 r. Zakład Ultrasonografii ICZMP (także w Łodzi).

Główne zainteresowania naukowe: diagnostyka naczyń (ultrasonografia dopplerowska, wielorzędowa tomografia komputerowa), Radiologia zabiegowa (głównie ultrasonografia).

Hobby oficjalne: Żeglarstwo, turystyka górska
Hobby półoficjalne: Ślimaki nagoskrzelne mórz tropikalnych
Hobby nieoficjalne: modelarstwo redukcyjne