Agata Brzozowska-Czarnek

Agata Brzozowska-Czarnek

Wykształcenie
 • 1996 – Specjalizacja I st. z Radiodiagnostyki
 • 2003 – Specjalizacja II st. z Radiodiagnostyki
 • 2011 – uzyskanie stopnia doktora nauk medycznych w CMUJ
Przebieg pracy zawodowej
 • Od 1995 praca w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie – do chwili obecnej
 • Od 1998 praca w Katedrze Radiologii CM UJ w Krakowie – do chwili obecnej
Doświadczenie zawodowe
 • Pionierskie – pierwsze w Krakowie, jedne z pierwszych w Polsce badania serca w rezonansie magnetycznym
 • Wdrażanie technik badawczych serca – początkowo jedynie wykonywanych bez podawania środków kontrastowych, a następnie technik perfuzji, perfuzji z adenozyną oraz techniki późnego kontrastowania
 • Szef zespołu zajmującego się diagnostyką kardiologiczną w rezonansie magnetycznym w pracowni MR Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
 • Doświadczenie w obsłudze wysokospecjalistycznych programów służących do oceny parametrów morfologicznych i czynnościowych serca, a zwłaszcza lewej komory – MASS Analysis System, MASS Plus System oraz Q MASS analysis System
 • Doświadczenie w szkoleniu lekarzy w przeprowadzaniu i opracowywaniu badań MR serca, także przy pomocy programu MASS
Dorobek naukowy
 • Wystąpienia na zjazdach, sympozjach, kongresach polskich i zagranicznych z opublikowanymi streszczeniami: 60
 • Publikacje w literaturze polskiej i anglojęzycznej: 25
 • Udział w projektach badania serca w rezonansie magnetycznym w charakterze wykonawcy we współpracy z amerykańskimi i niemieckimi ośrodkami naukowo-badawczymi, zajmującymi się diagnostyką kardiologiczną od 1999roku do chwili obecnej
Nagrody
 • W 2010 –nagroda Rektora UJCM za działalność naukową
Prywatnie
 • Mężatka, 4 dzieci
Zainteresowania
 • sport (narciarstwo alpejskie – instruktor, pływanie)