Bezpieczeństwo badań MR

MRI jest uznawane za badanie nieszkodliwe, ponieważ w przeciwieństwie do badań z użyciem promieniowania jonizującego, efekt działania pola magnetycznego jest odwracalny i znika po ustaniu działania pola. Jednak ze względu na specyficzną technologię zastosowaną w konstrukcji aparatu, bezpieczne wykonanie badania wymaga podjęcia pewnych środków ostrożności. Podczas badania pacjent poddawany jest działaniu pola magnetycznego pochodzącego z trzech źródeł, stanowiących potencjale ryzyko uszkodzeń biologicznych. Źródłami tymi są: statyczne, silne pole magnetyczne, gradientowe pola magnetyczne charakteryzujące się szybkimi zmianami kierunku i natężenia oraz pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej. Określenie wpływu tych trzech czynników na organizm człowieka jest trudne ze względu na stosunkowo małą liczbę badań in vitro, jak i in vivo oraz często sprzeczne lub niejednoznaczne wyniki tych badań.