Program warsztatów – 2012 r.

Godzina Autor Tytuł
Piątek, 20.04.2012
Godzina Tytuł Autor
13:00-14:30 Obiad
Otwarcie
14:30-14:40 Wystąpienie przedstawiciela PLTR
14:50-15:00 Wystąpienie Przedstawiciela GE Habib Nehme
15:00-15:20 Nowotwory OUN jako problem ostrodyżurowy prof. dr hab. Marek Sąsiadek
15:20-15:30 2 przypadki prof. dr hab. Marek Sąsiadek
15:30-16:00 Rak gardła i krtani – niezbędnik użytkownika dr n. med. Agnieszka Trojanowska
16:00-16:10 2 przypadki dr n. med. Agnieszka Trojanowska
16:10-16:30 Przerwa kawowa
16:30-16:50 Podstawy opisu onkologicznego dr n. med. Elżbieta Łuczyńska
16:50-17:20 Jak system IT może usprawnić pracę radiologa i onkologa dr n. med. Aleksander Gmur
17:20-17:50 Przerzuty – obrazowanie prof. dr hab. Ryszard Pacho
17:50-18:00 2 przypadki prof. dr hab. Ryszard Pacho
19:00-21:00 Kolacja
Sobota, 21.04.2012
09:00-09:30 Obrazowanie guzów i zmian guzopodobnych nerek prof. dr hab. Jerzy Walecki
09:30-09:50 Obrazowanie układu moczowego – okiem urologa dr n. med. Wojciech Rogowski
09:50-10:10 Guzy i zmiany guzopodobne nerek dr Mariusz Furmanek
10:10-10:20 2 przypadki dr Mariusz Furmanek
10:20-10:35 Perfuzja TK prostaty dr n. med. Elżbieta Łuczyńska
10:35-10:55 Zagrożenia Nefropatią Pokontrastową – jak ich unikać? dr hab. med. Przemysław Rutkowski
10:55-11:15 Przerwa kawowa
11:15-11:45 Programowy referat prof. dr hab. Piotr Potemski
11:45-12:15 Guzy płuc dr n. med. Magdalena Żabicka
12:15-12:35 PET/CT w raku oskrzeli dr n. med. Lucyna Opoka
12:35-12:55 Wieloenergetyczna TK – nowa epoka w tomografii komputerowej? – doświadczenia własne dr n. med. Anna Czarnecka
12:55-13:15 Zmiany płucne u pacjentów leczonych onkologicznie dr n. med. Luiza Grzycka-Kowalczyk
13:15-13:25 2 Przypadki dr n. med. Luiza Grzycka- Kowalczyk
13:25-14:30 Obiad
14:30-15:00 Czego radioterapeuta oczekuje od radiologa prof. dr hab. n. med. Lucyna Kępka
15:00-15:25 Kolonografia TK dr n. med. Piotr Palczewski
15:25-15:35 2 przypadki dr n. med. Piotr Palczewski
15:35-15:55 Wykrywanie guzów jelita grubego w przeglądowym badaniu TK dr Agnieszka Anysz-Grodzicka
15:55-16:15 Guzy jajników dr n. med. Laretta Grabowska-Derlatka
16:15-16:45 Zmiany w obrazowaniu po chemio- i radioterapii dr Jakub Pałucki
16:45-17:05 Przerwa kawowa
17:05-17:35 Radiologia pediatryczna w onkologii dr n. med. Katarzyna Lipka
17:35-17:45 2 przypadki dr n. med. Katarzyna Lipka
17:45-18:10 Nowotwory układu mięśniowo-szkieletowego dr n. med. Wojciech Wawrzynek
18:10-18:20 2 przypadki dr n. med. Wojciech Wawrzynek
18:20-18:40 Zaawansowane aplikacje onkologiczne w MRI 3T prof. Władysław Giedroyc
18:40-19:00 Interpretacja nie jedno ma imię dr n. med. Wojciech Wawrzynek
20:00 Uroczysta kolacja
Niedziela, 22 kwietnia 2012
09:30-10:00 Brachyterapia w leczeniu zmian nowotworowych wątroby. prof. dr hab. n. med. Maciej Pech
10:00-10:30 Chłoniaki prof. dr hab. n. med. Urszula Grzesiakowska
10:30-10:40 2 przypadki prof. dr hab. n. med. Urszula Grzesiakowska
10:40-11:00 Radiologia zabiegowa w onkologii prof. dr hab. Olgierd Rowiński
11:00-11:30 Systemy oceny jakościowej i ilościowej po leczeniu onkologicznym dr Jakub Pałucki
11:20-11:40 Guzy neuroendokrynne w jamie brzusznej prof. dr hab. n. med. Ryszard Pacho
11:40-12:40 Omówienie wyników warsztatów, nagrody
12:40-12:50 Podsumowanie i zakończenie obrad
13:00-14:00 Obiad