Program warsztatów – 2018 r.

Szanowni Państwo.

Poniżej zamieszczamy program warsztatów. Chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że jest on na bieżąco aktualizowany i może ulec zmianom.

Pozdrawiamy serdecznie,
Zespół Warsztatów

Godzina Piątek, 6 kwietnia 2018
10:00-10:15 Otwarcie
10:15-11:45 I Blok Wykładowy – Jama brzuszna
prof. dr hab. n. med. Andrzej Cieszanowski
Jak oceniać zmiany ogniskowe w nerkach – praktyczny poradnik dla radiologa
dr n. med. Joanna Podgórska
Jaka jest rola radiologa w ocenie chorób zapalnych i nowotworowych jelit?
dr hab. n. med. Joanna Pilch Kowalczyk
Guzy trzustki – różnicowanie i ocena zaawansowania; co to są guzy typu borderline i jak z nimi postępować?
dr n. med. Piotr Palczewski
Odmiany rozwojowe wątroby, dróg żółciowych, śledziony, trzustki i jelit – nie dajmy się na nie nabrać!
11:45-12:15 Przerwa
12:15-13:45 II Blok Wykładowy – Klatka Piersiowa
dr hab. Elżbieta Czekajska–Chehab, prof. nadzw.
Jak skutecznie badać pacjentów z nagłym bólem w klatce piersiowej?
dr n. med. Anna Chodorowska
Pacjent z dusznością i gorączką – o czym radiolog myśleć powinien.
dr n. med. Joanna Pieńkowska
Chory z krwiopluciem lub krwotokiem płucnym – czy tylko rak oskrzela?
lek. med. Inga Barańska
Diagnostyka chorób śródmiąższowych płuc – co kluczowe z punktu widzenia radiologa praktyka.
13:45-15:30 Lunch
15:30-16:40 I Blok Warsztatów
lek. med. Inga Barańska
Warsztaty
dr n. med. Anna Chodorowska
Warsztaty
dr n. med. Joanna Pieńkowska
Warsztaty
dr hab. Elżbieta Czekajska-Chehab, prof. nadzw.
Warsztaty
dr hab. n. med. Joanna Pilch Kowalczyk
Warsztaty
dr n. med. Joanna Podgórska
Warsztaty
prof. dr hab. n. med. Andrzej Cieszanowski
Warsztaty
dr n. med. Piotr Palczewski
Warsztaty
16:40-16:55 Przerwa
16:55-18:00 II Blok Warsztatów
lek. med. Inga Barańska
Warsztaty
dr n. med. Anna Chodorowska
Warsztaty
dr n. med. Joanna Pieńkowska
Warsztaty
dr hab. Elżbieta Czekajska-Chehab, prof. nadzw.
Warsztaty
dr hab. n. med. Joanna Pilch Kowalczyk
Warsztaty
dr n. med. Joanna Podgórska
Warsztaty
prof. dr hab. n. med. Andrzej Cieszanowski
Warsztaty
dr n. med. Piotr Palczewski
Warsztaty
19:00 Uroczysta kolacja
Godzina Sobota, 7 kwietnia 2018
9:00-10:30 III Blok Wykładowy – Miednica
prof. dr hab. n. med. Monika Bekiesińska–Figatowska
Pacjentka z bólem podbrzusza – czy to jest rak narządu rodnego?
dr hab. Edyta Szurowska, prof. nadzw.
Rak gruczołu krokowego – czy PI-RADS rozwiewa wątpliwości radiologa?
dr n. med. Luiza Grzycka-Kowalczyk
Uraz wielonarządowy – radiolog pod presją czasu
Zespół GE Healthcare
Szybka ścieżka w diagnostyce udaru, jego leczeniu i ocenie skutków
10:30-10:45 Przerwa
10:45-12:00 III Blok Warsztatów
prof. dr hab. n. med. Monika Bekiesińska – Figatowska
Warsztaty
dr hab. Edyta Szurowska, prof. nadzw.
Warsztaty
dr n. med. Luiza Grzycka-Kowalczyk
Warsztaty
dr hab. n. med. Joanna Pilch-Kowalczyk
Warsztaty
dr n. med. Anna Chodorowska
Warsztaty
dr n. med. Joanna Pieńkowska
Warsztaty
dr hab. Elżbieta Czekajska-Chehab, prof. nadzw.
Warsztaty
Zespół GE Healthcare
Warsztaty
12:00-12:15 Przerwa
12:15-13:30 IV Blok Warsztatów
prof. dr hab. n. med. Monika Bekiesińska–Figatowska
Warsztaty
dr hab. Edyta Szurowska, prof. nadzw.
Warsztaty
dr n. med. Luiza Grzycka-Kowalczyk
Warsztaty
dr hab. n. med. Joanna Pilch-Kowalczyk
Warsztaty
. dr n. med. Joanna Podgórska
Warsztaty
prof. dr hab. n. med. Andrzej Cieszanowski
Warsztaty
dr n. med. Piotr Palczewski
Warsztaty
Zespół GE Healthcare
Warsztaty
13:30-14:30 Lunch
Koniec warsztatów