prof. nadzw. dr hab. Tomasz Stompór

prof. nadzw. dr hab. Tomasz Stompór

Miejsce pracy

Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Chorob Wewnetrznych, Uniwersytet Warminsko-Mazurski – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Żołnierska 18, 10-561, Olsztyn
Kierownik Kliniki, Profesor nadzw.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Nefrologii, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych
Żołnierska 18, 10-561, Olsztyn
ordynator

Przychodnia Specjalistyczna Nr 2 – Spółdzielnia Pracy Lekarzy Specjalistów „ZDROWIE” Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Olsztynie
Limanowskiego 17/19, 10-342, Olsztyn
praktyka prywatna

Specjalizacje

Hipertensjologia
Choroby wewnętrzne
Nefrologia
Transplantologia kliniczna

Dorobek naukowy

Ok. 120 publikacji w czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych ( tym m.in. Nephrology Dialysis and Transplantation, American Journal of Kidney Diseases, International Journal of Artificial Organs, Nephron, British Journal of Clinical Pharmacology, Peritoneal Dialysis International, Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej, Przegląd Lekarski).
Rozdziały w ponad 40 publikacjach książkowych (w tym w „Chorobach wewnętrznych” pod redakcją Prof. A. Szczeklika, „Wielkiej Internie” pod redakcją Prof. M. Myśliwca, „Złotej Serii Interny Polskiej” oraz szeregu podręczników z zakresu nefrologii, dializoterapii, nadciśnienia tętniczego i chorób wewnętrznych).
Autor ponad 120 wystąpień zjazdowych, w tym 4 nagrodzonych na zjazdach międzynarodowych.
Laureat Nagrody Ministra Edukacji Narodowej (zespołowo, dwukrotnie) oraz Nagrody Indywidualnej Ministra Zdrowia za dorobek naukowy.
Recenzent renomowanych czasopism zagranicznych (m.in. Nephrology Dialysis and Transplantation, Kidney International, Nephron, American Journal of Kidney Diseases, Clinica Chimica Acta, Peritoneal Dialysis International i inne).
Członek Rad Naukowych czasopism „Kardioprofil” i „Medycyna Faktów”

Dorobek zawodowy

Specjalista chorób wewnętrznych I i II st., specjalista nefrologii, hipertensjologii, transplantologii klinicznej.
Absolwent Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie.
Asystent, adiunkt, adiunkt z habilitacją Katedry i Kliniki Nefrologii UJ CM w Krakowie (lata 1992 – 2009)
Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie
Kierownik Kliniki Nefrologii, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych Katedry Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie (od 2009)
Ordynator Oddziału Nefrologii, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie (od 2009)
Członek Komisji Nefrologicznej Komitetu Patofizjologii Klinicznej Polskiej Akademii Nauk
Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego

Zainteresowania zawodowe

nefrologia, klebuszkowe choroby nerek, zespol nerczycowy, biopsja nerki, dializa, dializa otrzewnowa; nadcisnienie tetnicze, nadcisnienie tetnicze nerkowopochodne, nefropatia nadcisnieniowa, szpiczak mnogi, transplantologia kliniczna

Przynależność do towarzystw i organizacji

Polskie Towarzystwo Nefrologiczne
Polskie Towarzystwo Nefrologiczne Oddz. Gdańsko-Pomorski
European Dialysis and Transplant Association