prof. dr hab. n. med. Ryszard Pacho

prof. dr hab. n. med. Ryszard Pacho

Urodził się 28 kwietnia 1949 roku w Warszawie. Syn lekarza. W latach 1967-1973 studiował medycynę na Wydziale Ogólnolekarskim Akademii Medycznej w Warszawie, studia ukończył z wyróżnieniem Od roku 1973 pracuje w Zakładach Radiologii Akademii Medycznej do chwili obecnej z przerwą na lata 1986-1992, kiedy był zatrudniony jako konsultant rządu Republiki Malty ds. radiologii. Specjalizację I-ego stopnia z rentgenodiagnostyki I-ego stopnia uzyskał w 1976 roku, a w roku 1980 zdał egzaminy specjalizacyjne na II stopień specjalizacji z rentgenodiagnostyki. Zajmuje się wszystkimi działami współczesnej rentgenodiagnostyki i diagnostyki medycznej. W roku 1984 obronił pracę doktorską o różnicowaniu guzów nadnerczy przy pomocy tomografii komputerowej, a w roku 2001 obronił pracę habilitacyjną o znaczeniu TK w rozpoznawaniu zatorowości płucnej przed Radą I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Jest autorem lub współautorem 162 prac naukowych (z tego 47 po angielsku i 1 po niemiecku).

Obecnie pracuje na stanowisku profesora II Zakładu Radiologii Lekarskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest profesorem tytularnym od 2007 roku. Dodatkowo pełni funkcję Kierownika Działu Diagnostyki w przychodni NZOZ AVI.

Jest żonaty, żona jest technikiem elektoradiologii. Syn jest lekarzem i kończy specjalizację z chorób wewnętrznych.