prof. dr hab. n. med. Olgierd Rowiński

Urodzony w roku 1951. Ukończył Akademię Medyczną w Warszawie w roku 1975.
Pracę doktorską na temat usuwania złogów resztkowych z dróg żółciowych obronił w roku 1987.

Stopień doktora habilitowanego uzyskał w roku 2000 na podstawie rozprawy dotyczącej angioplastyki tętnic nerkowych.

Główny obszar zainteresowań to Radiologia Zabiegowo-Naczyniowa. Uczestniczył we wdrożeniu wielu technik zabiegowych: angioplastyki tętnic nerkowych, interwencje w drogach żółciowych, zabiegi TIPS, leczenie rozwarstwień i tętniaków aorty piersiowej i brzusznej przy użyciu stent graftów aortalnych.
Od 2004 roku Kierownik II Zakładu Radiologii Klinicznej Akademii Medycznej w Warszawie. Autor ponad 200 doniesień naukowych opublikowanych w Polsce i zagranicą, około 250 doniesień zjazdowych krajowych i zagranicznych.

Od 2001 roku powołany przez Ministra Zdrowia na stanowisko Krajowego Konsultanta ds. Radiologii – Diagnostyki Obrazowej. Członek Zarządu Głównego Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Komitetu Fizyki Medyczne, Radiobiologii i Diagnostyki Obrazowej Polskiej Akademii Nauk.
Trzykrotnie nagrodzony przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. Wyróżniony medalem im. prof. W. Zawadowskiego przez PLTR. Żonaty, ojciec trzech wspaniałych córek.