prof. dr hab. Krzysztof Zieniewicz

prof. dr hab. Krzysztof Zieniewicz

Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalista chirurgii ogólnej, onkologicznej i transplantologii klinicznej. Od wielu lat pracuje w Klinice Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby WUM. Zajmuje się chirurgią wątroby i dróg żółciowych oraz transplantacją wątroby. Odbywał staże w renomowanych uniwersyteckich ośrodkach w Europie i Stanach Zjednoczonych, m.in. w Paryżu (Hopital Paul Brousse i Beaujon), Strasbourgu (Hopital Civil i Hopital Hautepierre), Rennes, Bordeaux, Monaco, a także USA (University of California Los Angeles), Japonii (University of Kyoto). Był członkiem zespołu, który w 1994 roku wykonał pierwsze w Polsce udane przeszczepienie wątroby u żyjącego po dziś dzień biorcy dorosłego. Jest członkiem Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, European Society for Organ Transplantation, International Liver Transplantation Society, American Society of Transplant Surgeons, Compagnons Hepato-Biliaires i wielu innych. Zainteresowania naukowe to wielodyscyplinarne leczenie chorych z pierwotnym rakiem wątrobowo-komórkowym, przerzutami nowotworowymi do wątroby, transplantacja wątroby oraz problemy chirurgicznego leczenia chorób dróg żółciowych, w tym nowotworów i kalectwa dróg żółciowych.