Ostry ból w jamie brzusznej – czego chirurg oczekuje od radiologa?

Termin „ostry brzuch” definiuje się jako kliniczny zespół, w którym dominuje nagłe wystąpienie silnego bólu brzucha a pacjent wymaga doraźnej pomocy medycznej, zazwyczaj chirurgicznej. Wśród licznych przyczyn zagrażających życiu pacjenta, około 90% stanowi jedynie 8 stanów klinicznych: ostre zapalenie wyrostka robaczkowego, ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego, niedrożność jelita cienkiego, ostre schorzenia narządu rodnego, ostre zapalenie trzustki, kolka nerkowa, perforacja wrzodu trawiennego i ostre zapalenie uchyłków jelita grubego. Kluczem do sukcesu leczniczego jest szybko i prawidłowo postawione rozpoznanie i wdrożenie właściwej terapii. Wskazania do doraźnej operacji zazwyczaj chirurg stawia na podstawie wywiadu i badania przedmiotowego, chociaż dokładne rozpoznanie może być trudne z uwagi na nakładanie się objawów klinicznych oraz niespecyficzne wyniki badań dodatkowych. W tym momencie z pomocą w postawieniu definitywnej diagnozy przychodzi radiolog. Przeglądowe zdjęcie jamy brzusznej w pozycji stojącej i leżącej, rtg klatki piersiowej, USG jamy brzusznej właściwie opisane i przedyskutowane z doświadczonym radiologiem – są to badania niezwykle pomagające klinicyście. Coraz szerzej dostępne badania tomografii komputerowej, wykonywane współcześnie jako pierwsza linia badań chorych z objawami ostrego brzucha, aczkolwiek nieco trudniejsze do interpretacji, pozwalają na postawienie rozpoznania i zaplanowanie strategii leczenia, w tym chirurgicznego. W takich sytuacjach ścisła współpraca chirurga i radiologa decyduje o uratowaniu życia i przywróceniu zdrowia choremu.