Metody obrazowe w obliczu ATLS. Wprowadzenie do Warsztatów jak opracować badania.

ATLS czyli Advanced Trauma Life Support to system szkolenia i postępowania z chorymi urazowymi opracowany pierwotnie w Nebrasce w 1978 roku. System ten został zaadoptowany przez American College of Surgeons i obecnie jest nauczany w 50 krajach świata.

Proces szkolenia składa się z kolejnych etapów, w których ocenia się poszczególne okolice ciała i w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wdraża standardowe postępowanie. Udowodniono, że schematy postępowania z chorymi pourazowymi są szczególnie ważne dla personelu medycznego o niskim doświadczeniu lub w trakcie szkolenia i pozwalają one na obniżenie śmiertelności i umieralności.

Zespół ratunkowy pracujący w tzw. „trauma-team” jest przeszkolony do wstępnej oceny radiogramów i wykonania szybkiej oceny USG według schematu FAST. W wielu ośrodkach oddział ratunkowy jest połączony z pracownią tomografii komputerowej z dyżurującym radiologiem. W przypadkach stwierdzenia nieprawidłowości w ocenie fizykalnej lub w badaniach dodatkowych jest wykonywane CT i następnie oceniane przez radiologów.