Krwawienie z przewodu pokarmowego w TK

Ostre krwawienie z przewodu pokarmowego stanowi częsty problem w codziennej praktyce klinicznej.

Metody diagnostyczne stosowanych w celu poszukiwania źródła krwawienia to: metody endoskopowe, badanie naczyniowe, badanie scyntygraficzne z użyciem znakowanych krwinek czerwonych, tomografia komputerowa.

Spiralna, wielorzędowa tomografia komputerowa jest łatwo osiągalna, pozwala szybko i skutecznie zdiagnozować źródło oraz (często) przyczynę ostrego krwawienia przewodu pokarmowego.

Ważny jest prawidłowy protokół badania, w szczególności uzyskanie obrazów w dwóch zasadniczych dla oceny krwawienia fazach – przed podaniem środka kontrastowego oraz w fazie tętniczej. Dzięki temu można uniknąć potencjalnych pomyłek diagnostycznych.

Prawidłowo wykonane badanie umożliwia podjęcie decyzji dotyczących sposobu dalszego postępowania – zabieg operacyjny, zabieg endoskopowy, interwencja naczyniowa, leczenie zachowawcze.