Komitet naukowy – 2013 r.

prof. dr hab. n. med. Ryszard Pacho – Przewodniczący Komitetu Naukowego

prof. dr hab. n. med. Jan Baron

prof. dr hab. n. med. Olgierd Rowiński

prof. dr hab. n. med. Marek Sąsiadek

dr hab. n. med. Marek Stajgis

prof. dr hab. n. med. Andrzej Urbanik

prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki

dr n. med. Adam Zapaśnik