Jaka metoda do jakiego uszkodzenia kości

Urazy ostrymi narzędziami, tnące, szarpane czy miażdżące należą do sporej grupy przypadków urgensowych spotykanych w ramach urazowej izby przyjęć. Ta grupa, która dotyczy jamy brzusznej czy klatki piersiowej, jest traktowana w sposób standardowy z wykorzystaniem do diagnostyki tomografii komputerowej. Istnieje jednak znaczna liczba w zależności od miesiąca często będąca w przewadze urazów kończyn, która diagnozowana jest głównie z wykorzystaniem aparatów rentgenowskich, a w której to grupie, nierzadko do opisu badania dochodzi z pominięciem samego radiologa. Żeby przybliżyć zagadnienie diagnostyki urazów tnąco-szarpanych postaram się na przykładach pokazać ogrom tragedii, z którą często nie mamy możliwości się spotkać w codziennej pracy radiologa.