dr hab. n. med. Zbigniew Serafin

Absolwent Akademii Medycznej w Bydgoszczy (1998). Doktorat nt. tomografii komputerowej serca obronił w 2005 r., habilitację nt. obrazowania tętniaków wewnątrzczaszkowych po embolizacji – w 2013 r.

Obecnie jest kierownikiem Katedry i Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Główne zainteresowania naukowe to wieloenergetyczna tomografia komputerowa i postprocessing obrazów dyfuzyjnych MR. W wolnych chwilach „bawi się” statystyką.