dr n. med. Wojciech Wawrzynek

dr n. med. Wojciech Wawrzynek

Urodzony w 1969 roku w Katowicach w natchnionej duchem radiologicznym rodzinie. Śląską Akademię Medyczną w Zabrzu ukończył w 1994 i z powodzeniem po ukończeniu stażu podyplomowego rozpoczął edukację radiologiczną na II Katedrze Radiologii w Katowicach Ligocie. Specjalizację II stopnia z radiologii i diagnostyki obrazowej posiada od 2001 roku.

W tym samym roku 10.X został Kierownikiem nowo tworzącego się Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich, gdzie dzięki wspaniałemu zespołowi owocnie pracuje i realizuje swoje plany do dnia dzisiejszego, bawiąc się radiologią na 5 aparatach usg, 5 aparatach rtg, 8 rzędowym TK firmy GE oraz 1,5 T rezonansie magnetycznym.

Dzięki aktywności całego sekretariatu, techników i lekarzy, zespół otrzymał od lokalnej społeczności radiologicznej kredyt zaufania, przejmując Zarząd oddziału śląskiego PLTR.

Największe sukcesy zawodowe to stworzenie koleżeńskiej, rodzinnej pełnej szacunku atmosfery w pracy.

Zainteresowania poza radiologiczne Dr Wawrzynka ograniczają się do motorów i sportu, w szczególności tenisa ziemnego i golfa latem oraz narciarstwa w okresie zimowym.