dr n. med. Maciej Michalak

dr n. med. Maciej Michalak

Ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Lublinie w roku 1996. W latach 1997-2006 zatrudniony w Zakładzie Radiologii Radomskiego Szpitala Specjalistycznego prowadzonym przez Pana dr Wiesława Matuszewskiego. W roku 2004 uzyskał stopień doktora nauk medycznych. Praca doktorska pt „Analiza wyników spiralnej tomografii komputerowej w ocenie przedoperacyjnej i pooperacyjnej wątroby żywych dawców spokrewnionych” powstała w II Zakładzie Radiologii Klinicznej SP CSK w Warszawie pod kierunkiem Pana prof. dr hab. n. med. Ryszarda Pacho. W roku 2005 uzyskał II stopień specjalizacji z radiologii i diagnostyki obrazowej . Od 2007 prowadzi Zakład Radiologii w SPZOZ MSW z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie. Adiunkt Katedry Radiologii Wydziału Medycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.