dr n.med. Katarzyna Błasińska-Przerwa

dr n.med. Katarzyna Błasińska-Przerwa

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie (1992).

Specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej (I st 1999, II st 2004)

Adiunkt Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, kierownik Pracowni Rezonansu Magnetycznego.

Pracę doktorską pt.: „Zastosowanie wielorzędowej tomografii komputerowej w diagnostyce urazów klatki piersiowej” obroniła w 2011 pod kierunkiem prof. dr hab. n. med Ryszarda Pacho.

Zainteresowania zawodowe dotyczą obrazowania klatki piersiowej w tomografii komputerowej i rezonansie magnetycznym oraz diagnostyki chorób układu mięśniowo-szkieletowego.

Poza medycyną interesuje się psychologią i dwudziestoleciem międzywojennym.