dr n. med. Beata Ciszkowska-Łysoń

dr n. med. Beata Ciszkowska-Łysoń

Kierownik Centrum Diagnostyki Obrazowej w Carolina Medical Center w Warszawie.

Specjalizacja II st. w zakresie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.
Specjalizacja II st. w zakresie Medycyny Nuklearnej.

Pod kierunkiem profesora L. Królickiego uzyskała stopień doktora nauk medycznych, broniąc pracy pt. „Ocena neurotoksycznego działania chemioterapii w ocenie rezonansu magnetycznego i spektroskopii protonowej rezonansu magnetycznego”.

Obecnie w Carolina Medical Center zajmuje się kompleksową diagnostyką układu mięśniowo-szkieletowego u dzieci i dorosłych obejmującą badania radiologiczne, tomografię komputerową, ultrasonografię i rezonans magnetyczny.
Wykonuje badania prawie wszystkich stawów, a także mięśni, ścięgien, w tym ścięgna Achillesa. A szczególne zainteresowania to diagnostyka pacjentów po przebytych zabiegach rekonstrukcyjnych więzadeł i zabiegach naprawczych chrząstki stawów.