dr n. med. Anna Romaniuk-Doroszewska

dr n. med. Anna Romaniuk-Doroszewska

Ukończyła II wydział lekarski warszawskiej Akademii Medycznej w 1984 roku. Pierwsze kroki w radiologii i I stopień specjalizacji z radiodiagnostyki stawiała pod okiem dr hab. Janusza Bowkiewicza w Szpitalu Wolskim w Warszawie. Od 1992 roku pracuje w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie, gdzie jej mistrzem był początkowo pan profesor Stefan Winnicki, a po kilku latach dołączył do Niego profesor Kamil Wermeński.

Pierwszym i głównym obszarem jej zainteresowań w radiologii pediatrycznej jest onkologia, a szczególnie nowotwory układu mięśniowo-szkieletowego. W roku 1999 obroniła pracę doktorską „Obraz rentgenowski typów histopatologicznych sarcoma osteogenes przed i po chemioterapii”. Od 2003 roku – kiedy otwarto w IMiDz pracownię Rezonansu Magnetycznego rozpoczęła swoją przygodę z tą metodą diagnostyczną w neurologii dziecięcej, onkologii dziecięcej i perinatologii.

Poza życiem zawodowym najważniejsze są dla niej rodzina, przyjaciele, dom na wsi i dobra książka.