Czego chce od metod obrazowych anestezjolog/traumatolog

Losy pacjenta przywiezionego do SOR po urazie wielonarządowym zależą w dużej mierze od sprawnej i skoordynowanej pracy „zespołu urazowego – trauma team”.

U pacjentów niestabilnych krążeniowo przyłóżkowa identyfikacja stanów zagrożenia życia i wdrożenie natychmiastowej pomocy opiera się głównie na rozpoznaniu klinicznym, lecz coraz większą rolę odgrywają nowe, przenośne technologie obrazowe.

Rosnąca rola technik obrazowych w postępowaniu z chorym po ciężkim urazie znajduje odzwierciedlenie w wytycznych ATLS (Advanced Trauma Life Support) oraz ETC (European Trauma Course). Dołączenie radiologa do zespołu urazowego i wyposażenie SOR w stanowiska diagnostyki obrazowej stanowią ważne czynniki optymalizujące postępowanie medyczne w urazach.