Co nowego w urazach układu moczowego

Uszkodzenie nerek diagnozuje się w około 10% klinicznie istotnych tępych urazów jamy brzusznej. Stały wzrost liczby wielorzędowych tomografów komputerowych dostępnych w trybie dyżurowym spowodował zarówno wzrost wykrywalności niewielkich uszkodzeń nerek, jak i tendencję do częstszego leczenia zachowawczego zmian urazowych.

W wykładzie zostaną przedstawione charakterystyczne cechy zmian urazowych nerek zgodnie z klasyfikacją American Association for the Surgery of Trauma (AAST). Omówione będą również najnowsze wytyczne American College of Radiology i European Association of Urology, odnoszące się do diagnostyki obrazowej urazów układu moczowego, ze szczególnym uwzględnieniem celowości i techniki badania TK. Osobna część wykładu będzie poświęcona obrazowaniu jatrogennych urazów układu moczowego.