Program – 2006 r.

Godzina Autor Tytuł
PIĄTEK, 31 marca 2006
15.00.-15.20 dr n. med. Adam Zapaśnik

Robert Mazurkiewicz

Powitanie
15.20.-16.00 dr hab. n. med. Piotr Sosnowski Badania obrazowe całego ciała (whole body imaging) stan obecny
i perspektywy
16.00.-16.30 Christophe Arnaud

AW volume share – excellent in postprocessing
16.30.-17.10 dr n. med. Jacek Heciak Słownik terminów stosowanych w badaniach płuc tomografii komputerowej wysokiej rozdzielczości – TKWR
(high-resolution computed tomography – HRCT)
17.10.-17.40 dr n. med. Zbigniew Serafin Calcium scoring. Metodyka i znaczenie kliniczne pomiaru ilości zwapnień w tętnicach wieńcowych
17.40.-18.00 Przerwa na kawę
18.00.-18.40 dr n. med. Agnieszka Trojanowska Objawy i choroby towarzyszące zatorowości płucnej – niespodziewane znaleziska, nieplanowane
rozpoznania
18.40.-19.20 dr n. med. Wadim Wojciechowski Możliwości Wielorzędowej Tomografii Komputerowej w obrazowaniu drzewa oskrzelowego
19.30.-21.00 KOLACJA
SOBOTA, 1 kwietnia 2006
09.00.-09.40 dr n. med. Magdalena Żabicka Zmiany śródmiąższowe płuc, różne objawy, różne rozpoznania
09.40.-10.20 dr n. med Elżbieta Czekajska-Chehab Możliwości zastosowania Wielorzędowej Tomografii Komputerowej w diagnostyce wad wrodzonych serca i
naczyń klatki piersiowej
10.20.-11.00 dr n. med. Agnieszka Trojanowska 300-400 mg jodu mity i fakty
11.00.-11.40 dr Bernard Jaroń Diagnostyka aorty piersiowej i naczyń płucnych w tomografii wielorzędowej
11.40.-12.00 Przerwa na kawę
12.00.-12.40 prof. dr hab. Jerzy Kołodziej

dr Marian Kołodziej

Przydatność wielowarstwowej tomografii komputerowej w diagnostyce guzów płuc. Czego oczekuje
torakochirurg od radiologa
12.40.-13.20 dr hab. n. med. Ryszard Pacho Spiralna tomografia komputerowa w rozpoznawaniu zatorowości płucnej
13.30.-15.00 PRZERWA OBIADOWA
15.00.-15.40 dr n. med. Magdalena Zagrodzka Zastosowanie aparatów 64-detektorowych w diagnostyce kardiologicznej
15.40.-16.20 dr Dominika Puchalska Nefrotoksyczne działanie środków cieniujących
16.20.-17.00 dr n. med. Sebastian Szmit Kliniczne zastosowanie 64 detektorowej Tomografii Komputerowej w diagnostyce kardiologicznej
17.00.-17.40 dr n. med. Jacek Brzeziński Pomiary wolumetryczne zmian ogniskowych w płucach
17.40.-18.00 Przerwa na kawę
18.00.-19.00 mgr inż. Jarosław Furdal Pracownia TK XXI wieku
20.30.-10.00 BANKIET
NIEDZIELA, 2 kwietnia 2006
10.30.-11.00 dr n. med. Przemysław Czyszkowski Zastosowanie skopii-KT w aparatach wielorzędowych do termoablacji zmian ogniskowych w miąższu płucnym
11.00.-11.40 dr n. med Adam Zapaśnik Protokoły aplikacji w strzykawkach automatycznych
11.40.-12.20 dr Małgorzata Żukowska

dr Piotr Lodziński

Diagnostyka żył płucnych za pomocą SWTK przed przezskórną termiczną ablacją ujść żylnych z powodu
migotania przedsionków
12.20.-13.30 Leszek Ślisz Fundusze z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na zakupu sprzętu radiologicznego