Koleżanki i Koledzy,

to już jedenasta edycja Warsztatów Tomografii Komputerowej, które odbędą się w dniach 12-14 czerwca 2015 roku w Centrum Konferencyjnym w Ossie, znajdującym się kilkanaście kilometrów od Rawy Mazowieckiej. Tegoroczne Warsztaty powracają do tematu diagnostyki obrazowej w onkologii, a szczególną uwagę poświęcimy ocenie odpowiedzi nowotworów na leczenie.

Diagnostyka onkologiczna to dla wszystkich radiologów dziedzina trudna i wymagająca ciągłego uaktualniania wiedzy. Wynika to z dynamicznego rozwoju metod leczenia onkologicznego (w tym radiologii zabiegowej), zmieniających się kryteriów kwalifikacji do programów lekowych i z ewolucji skal odpowiedzi na terapię. Wyzwaniem jest również współpraca z onkologami, którzy są niezwykle krytycznymi odbiorcami naszych wyników.

Tak jak w poprzednich latach, w charakterze wykładowców wystąpią koledzy na co dzień zajmujący się tomografią komputerową i badaniem rezonansu magnetycznego, a część prezentacji przedstawią znamienici klinicyści. Zachęcamy do wzięcia udziału w dyskusji, bowiem zawsze wypowiedzi uczestników konferencji bardzo wiele wnoszą do omawianej problematyki i uzupełniają wiedzę przekazaną nam przez wykładowców o przypadki „z życia wzięte”.

Jak zwykle firma GE Healthcare wyposaży Salę Treningową w konsole robocze do opracowywania badań TK i MR. Każdy z uczestników będzie mógł zapoznać się z przypadkami tematycznie związanymi z prezentacjami przedstawionymi na sali wykładowej. Wykorzystamy również system do głosowania umożliwiający interakcję pomiędzy słuchaczami a wykładowcami. Uczestnicy Warsztatów otrzymają certyfikat udziału i punkty edukacyjne.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Warsztatach zarówno doświadczonych, jak i początkujących radiologów.

dr n. med. Adam Zapaśnik
Przewodniczący Sekcji TK i MR
Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego